Apps

Budget voor apps

Wat kan je verwachten voor welke prijs?
Apps diensten

Welke prijs kun je verwachten voor een App?

Wij geloven in een budgetgestuurde aanpak en flexibele (Agile) contracten. We doen een inschatting voor jouw App project met de informatie die we hebben ontvangen en werken dan het liefst met een aanvullende kennismaking. Zo weten we zeker dat we geen verkeerde aannames doen.  

Tijdens de inschatting schrijven we de scope van het App project uit. Ieder onderdeel bespreken we en beoordelen we op basis van de complexiteit, omvang en impact op de rest van de omgeving. Op basis hiervan wordt een aantal weken of sprints bepaalt waarin we de scope kunnen realiseren. Bij de start van het project gaan we uit van een budget gebaseerd op deze inschatting.

We snappen dat een inschatting een lastig onderdeel is bij het vergelijken van verschillende App ontwikkelaars. Onze werkwijze is een eerlijk en transparante manier van inschatten. Garanties geven op de inschatting doen we niet, dat zou in het voorstadium van een project een schijnzekerheid zijn. Wel kunnen we je helpen zo snel mogelijk meer zekerheid te krijgen over het benodigde budget voor jouw App.

Met een Sprint 0 krijg je zekerheid over het benodigde budget, de omvang van de scope en doorlooptijd. 

Ga er vanuit dat tijdens een project je plannen veranderen door nieuwe inzichten en aanvullende wensen. Of betere ideeën, vaak gebaseerd op feedback van gebruikers en stakeholders. Gedurende het project is het een gezamenlijke inspanning de scope te bewaken en tegelijkertijd ruimte te geven aan voortschrijdend inzicht.

Elke verandering in het project houden we daarom tegen het beschikbare budget. Gezamenlijk beslissen we of we binnen de beschikbare tijd en/of het beschikbare budget de veranderingen kunnen realiseren. Met alle betrokkenen bepalen we hoe eventuele afwijkingen worden behandeld, binnen de bestaande afspraken. 

Op deze manier houd je de controle over je App budget en scope, zonder voortschrijdend inzicht en nieuwe ideeën tekort te doen.