Nee zeggen tegen een nieuwe opdracht?!?

Wendy Kooistra
Wendy Kooistra

16 augustus 2022

Nee zeggen tegen een nieuwe opdracht

Waarom we dat wel eens doen en om welke redenen we dat dan doen

Waarom zou je nee zeggen tegen een nieuwe opdracht? En waarom zou je er zelfs bewust voor kiezen ‘die grote vis’ of ‘die mooie naam’ te laten gaan? Je weet toch dat nieuwe opdrachten in een projectorganisatie niet zo snel en makkelijk komen aanwaaien? En soms is werk gewoon omzet draaien, toch?

Dat is allemaal niet onwaar. En er zijn, ook bij ons, perioden dat we een nieuwe opdracht en de omzet echt wel goed kunnen gebruiken. Maar toch… door schade en schande wijzer geworden, weten we inmiddels ook wanneer we nee moeten zeggen tegen een nieuwe opdracht.

3x waarom, daarom

Dit zijn de drie belangrijkste redenen waarom we sommige uitdagingen liever aan een ander overlaten.

1. De duivelsdriehoek, tijd, budget, scope

Ben je een potentiële klant? Dan zoek je waarschijnlijk zekerheid. Het vertrouwen dat je op datum x een product hebt dat je kunt lanceren zonder diep in de rode cijfers te zitten. We zien dan ook bijna altijd een CTO of E-commerce manager die een budget heeft gekregen, met een deadline én een pakket aan voorwaarden. En dat begrijpen we.

Maar voor ons gaat het ondanks die duivelse driehoek om flexibiliteit, snel waarde leveren, feedback vergaren, en eventueel aanpassingen doen. Uiteraard altijd rekening houdende met het beschikbare budget en de deadlines. 

Kun of wil jij voor jouw IT-project niet met ons in gesprek om die duivelse dilemma’s samen tot een realistische stip op de horizon om te buigen? Dan zijn wij in dat geval niet het beste paard van stal voor jouw opdracht. Je krijgt dan uiteindelijk namelijk – in onze optiek – een project dat lijkt op onderstaande afbeelding. 

De duivelsdriehoek, tijd, budget, scope levert soms niet helemaal op wat je binnen de tijd en het budget had afgesproken.
Deadline gehaald! ‘Precies’ gedaan wat de klant vroeg, binnen de tijd en binnen budget.

Meer weten over ‘de duivelsdriehoek’ en hoe Scrum omgaat met deadlines? Product Owner en sales professional Michel schreef er al eens een brein-prikkelend blog over: Scrum en deadlines: Vriend of Vijand?

2. Software-ontwikkeling is mensenwerk

Software-ontwikkeling en vooral het complexe maatwerk dat wij graag doen, is domweg niet makkelijk. Er zijn veel factoren waar je mee te maken krijgt en waar je rekening mee moet houden. Opvallend genoeg vind je in onderstaand rijtje van factoren geen technische termen, het gaat namelijk om; 

 • communicatie, 
 • verwachtingen, 
 • veranderingen, 
 • nieuwe inzichten en 
 • samenwerking. 

Allemaal belangrijke facetten die de aandacht verdienen bij een digitaal project. We zijn best zeker van de technische kwaliteit die we leveren. Maar we hebben ervaren dat wanneer de eerder genoemde facetten ontbreken, dat de kwaliteit niet ten goede komt. Wij zoeken daarom in die eerste gesprekken met potentiële nieuwe klanten naar vertrouwen. En het commitment om gedurende het project intensief met elkaar in gesprek te blijven en samen te werken.

Product Owner Sabine schreef al eerder een blog vol adviezen om IT projecten makkelijker én leuker te maken. 

Bij Enrise worden ook fouten gemaakt. Maar we spreken daar niemand individueel op aan. Wat we wel doen is naderhand om tafel gaan met alle betrokkenen. En dan analyseren we het issue helemaal kapot. Alleen dan leer je ervan, kun je verbeteren en zonder frustratie de boel weer oppakken.

Bart van Asselt, Backend developer

3. Bedrijfscultuur en processen

Onze processen zijn ingericht op nauwe en gelijkwaardige samenwerking in projectteams. We staan voor hoge betrokkenheid van onze ontwikkelteams vanaf de eerste dag. En we onderzoeken graag samen wat de beste oplossing is.

Met meer dan 20 jaar ervaring in projecten geloven wij in;

 • de Agile werkwijze,
 • een dedicated ontwikkelteam,
 • de vrijheid in beste tool/pakket selectie en
 • onafhankelijk technisch advies.

Wij willen ons graag aanbieden als ontwikkelpartner en gezamenlijk, in bijvoorbeeld een Discovery Phase, verschillende oplossingen onderzoeken en uitwerken. Dit geeft jou als opdrachtgever een goede indruk van de kennis, ervaring en expertise van Enrise (of een andere ontwikkelpartner). En zo kunnen we ook op hoofdlijnen toetsen hoe wij aan jullie behoeften kunnen voldoen. En of er sprake is van een fijne samenwerking.

Het ‘u vraagt, wij draaien’-principe is niet aan ons besteedt. Een maatwerk project vraagt om een maatwerk projectaanpak.

“u vraagt, wij draaien? Daar doen wij niet aan. Dat haalt het slechtste in de mens en de IT-oplossing naar boven.” Aldus Pim van der Linden

Toch blijft nee zeggen wel moeilijk

Dus ondanks het feit dat sommige projecten ons ontzettend leuk en uitdagend lijken… Ondanks dat sommige opdrachten ons op het lijf geschreven zijn… En ondanks de soms mooie naam waar wij maar al te graag voor willen werken… We nemen toch soms die moeilijke beslissing, om de samenwerking niet altijd aan te gaan.

Dat vinden we niet makkelijk hoor, dat is zelfs best moeilijk. We zeggen liever geen nee en gaan natuurlijk geen technische uitdaging uit de weg. We begrijpen ook dat de mensen aan de opdrachtgeverskant ook verplichtingen hebben bij bureau selecties en RFP-trajecten. Dat er soms ook aan die kant een andere aanpak de voorkeur had. Dat maakt het voor ons ook nog weer lastiger om niet verder te gaan. Het zorgt voor teleurstelling bij zowel onze mensen als die van de opdrachtgevers.

Je zou kunnen zeggen dat we bij het aannemen van een nieuwe opdracht te maken krijgen met een andere duivelsdriehoek dan die bekende Scrum Triangle. 

Realistische verwachtingen + Commitment op samen + Maatwerk projectaanpak = kwaliteit. Als die combi goed is zullen we nooit nee zeggen

Onze driehoek voor een succesvolle, kwalitatieve samenwerking bestaat uit;

 • de combinatie van realistische, wederzijdse verwachtingen over het (eind)product,
 • het commitment op samenwerken op basis van vertrouwen én
 • met elkaar willen zoeken naar de beste aanpak voor het project.