4x daarom levert een Enrise projectteam jouw business geld op

Vincent Hagen
Vincent Hagen

12 april 2022

4x daarom levert een Enrise projectteam jouw business geld op

Een belangrijke vraag die wij onszelf vrijwel dagelijks stellen is; “Wat is voor onze klanten de toegevoegde waarde van een Enrise Projectteam?”. En dat gaat niet over onze expertise. Het gaat over onze bedrijfscultuur, -structuur en de manier waarop wij werken. Voor ons is die ‘andere’ manier van werken van ongekende meerwaarde. Maar dat is ook van bewezen toegevoegde waarde voor jou, onze klant. In dit blog vertel ik hoe Agile, DevOps en onze zelfsturende teams van toegevoegde waarde zijn voor jouw bedrijf.

Bewijsdrang

Om te bepalen hoe iets van toegevoegde waarde kan zijn, bepaal je eerst met welke waarde je dat meet. In projectmanagement en binnen de Agile methodiek praat men klassiek over business value als meeteenheid. Hierbij is het van belang dat alle stories met een hogere business value eerder worden opgepakt. Zo lever je als projectteam snel waarde toe aan het bedrijf. Dit is te vergelijken met onze MVP trajecten. We leveren zo snel mogelijk een minimum viable product op waarmee je al waarde creëert voor het bedrijf. 

Helaas is “business value” geen concrete meeteenheid; er is namelijk niet één waarde aan te hangen. Elk bedrijf heeft andere doelen. En daarmee bestaat datgene wat zij als toegevoegde waarde zien ook uit andere eenheden dan bij andere bedrijven. 

Voorbeelden

Verschillende soorten bedrijven: waar een e-commerce bedrijf wil focussen op winstmaximalisatie, is dat voor een not-for-profitorganisatie nooit een focus. 

Verschillen op afdelingsniveau: We nemen weer het e-commerce bedrijf als voorbeeld. De marketingafdeling kan het enorm belangrijk vinden dat de SEO op orde is. Terwijl het voor de support afdeling totaal niet belangrijk is. 

Kortom er is niet één duidelijke “business value”, er zijn er meerdere, verschillend per bedrijf en zelf per afdeling van een bedrijf. 

1. Agile heeft waarde

Het creëren van toegevoegde waarde met software is een inherent Agile proces waar de klant en het projectteam samen achter komen. Niet alleen omdat er verschillende complexe factoren zijn, maar ook omdat wat belangrijk is voor een organisatie en de software die ze gebruiken verandert over tijd. Laten we eerlijk zijn, dat we vanaf onze mobiel online kunnen shoppen had niemand bedacht in het jaar 2000. 

De wet- en regelgeving verandert uiteraard ook. Denk hierbij aan de GDPR of de toegankelijkheid regelgeving. Daarom is het goed om tijdig veranderingen in te zien en met het team mee te sturen naar datgene wat belangrijk is voor de business. Dit faciliteren we door een Agile werkwijze, de klant zoveel mogelijk bij elke traject te betrekken en het ontwikkelteam te betrekken van begin tot einde. Het is belangrijk bij een agile werkproces, dat de tijd tussen oplevering en het verkrijgen van de eerste feedback zo klein mogelijk is. Dit proces noemen we “de feedback-loop”. Industrie geaccepteerde principes helpen ons om deze feedback-loop klein te houden, denk aan geautomatiseerde tests of end-to-end tests. Maar ook Scrum principes als Sprint Reviews en Retro’s zijn er voor bedoeld om zo snel mogelijk feedback te verkrijgen. 

2. DevOps; tijd is geld

Om de feedback loop verder te verkleinen is het van belang dat het Agile team een hoge betrokkenheid heeft bij alle procesen aangaande hun project. Uit deze gedachtegang is een principe dat ‘DevOps’ heet ontstaan. Met DevOps stopt het agile team niet bij het opleveren van software, maar wordt het ook betrokken bij de oplevering. 

Het Agile team zorgt hierbij zelf dat de veranderingen geautomatiseerd op servers komen te staan en dat deze servers geïntegreerd zitten in het ontwikkelproces. 

Hiermee; 

  • integreren we zo veel mogelijk onderdelen in het Agile proces, 
  • vergroten we de betrokkenheid van het team en 
  • verkleinen we de tijd die nodig is om feedback te krijgen. 

Zo kan het Agile team op ieder vlak snel bijsturen wanneer het blijkt dat er meer waarde zit in andere onderwerpen of wanneer een verandering toch niet heeft geleid tot toegevoegde waarde voor het bedrijf (fail early and often).

3. Zelfsturing als extensie

Waar DevOps het Agile team betrokken houdt na de software ontwikkeling, is het ook van groot belang dat het team betrokken is vóór het ontwikkelproces. Maar dit doen we niet alleen! Wie beter dan de klant zelf, weet wat toegevoegde waarde heeft op zijn business? 

In het klassieke projectmanagement zou de PO-er alles met de klant moeten afspreken. En “beschermt” ze de developers zodat zij zich kunnen focussen op de ontwikkeling. Dit principe verlaagt de betrokkenheid van de developers en vergroot ook de feedback-loop voor hun. Het is daarom beter voor het proces als het hele Agile team betrokken wordt bij het proces. Vanaf het idee in het hoofd van de klant, tot aan de deployment naar productie. 

Mede door onze organisatiestructuur zijn medewerkers van Enrise gewend om direct met de klant om de tafel te zitten en actief mee te denken over zakelijke beslissingen. Onze developers zijn ook vaak betrokken bij de salesgesprekken, even als projectvoorbereidingen. Hiermee hebben zij al inzicht in wat de klant belangrijk vindt. 

“De manier waarop wij werken voor onze klanten en aan onze projecten is anders dan ‘standaard’. We willen onszelf als individu, ons bedrijf én onze klanten verder brengen, laten groeien en het beste uit zichzelf laten halen.”

4. Korte lijntjes

Tot slot weet de klant onze developers ook te vinden als het niet goed gaat of als er iets toch anders moet. Door het gebruik van o.a. Slack zijn de lijntjes erg kort. Hierdoor wordt die feedback loop nog kleiner, dit is gunstig voor het proces, en gunstig omdat het hele team eerder weet wat de business belangrijker is gaan vinden. Met deze nieuwe kennis kan het team de klant ook beter helpen, meer bij sturen. Iedereen is een even groot onderdeel van het team en samen met de klant wordt ontdekt waar de meeste waarde te halen valt. 

Kortom met een Agile Enrise team blijf je relevant en blijft het projectteam werken aan een zo waardevol mogelijk project voor jouw bedrijf. Wil je ook werken met een Enrise Agile team? Of meer weten over ons werkproces? Neem dan contact met ons op. We zijn geen zelfsturing evangelisten, maar denken wel dat dit inspirerend kan werken 🙂