Apps

API’s & Systeemkoppelingen

Meer flexibiliteit en vrijheid voor jouw app.
Apps diensten

Meer flexibiliteit en vrijheid voor jouw app

Vaak zijn apps onderdeel van groter systeemlandschap en wordt de content, data en functionaliteit via een api ontsloten. Dit kan via middleware of een backend die er extra berekeningen op los laat, of gewoon direct op de frontend. Met api en systeemkoppelingen ben je in staat meer flexibiliteit en vrijheid te creëren voor jouw app.

De frontend en backend scheiden geeft je de vrijheid in het kiezen van een cms of het ontwikkelen van een extra omgeving naast je app. Wat je ook met je frontend doet, de content en data blijven via de api beschikbaar, ongeacht het platform of de toepassing waarmee je werkt. Met een api als generieke servicelaag kun je je eigen content en data flexibel intern inzetten, maar ook voor gebruik door derden aanbieden.