De API – revolutie: overtuig je CEO

Martijn van de Polder

21 februari 2012

De API is hot. Als je het plat uitspreekt lijk het afkomstig uit een dierentuin, maar de (spreek uit:) ee-pie-aai blijkt een onmisbare schakel in het succes van menig applicatie. Het stukje software is de scheiding tussen twee of meer applicaties en zorgt voor een juiste communicatie onderling. Stel je als softwaremaker een API beschikbaar, dan kunnen anderen gebruikmaken van jouw data, zonder dat daar programmeerkennis of toegang tot de broncode nodig is. Veel webwinkels werken bijvoorbeeld met API’s, waardoor de producten met hun omschrijvingen en prijzen ook op andere websites getoond kunnen worden. Een groter bereik dus dan alleen je eigen verkoopkanaal. Of denk aan mobiele apps, die hun functionaliteit veelal baseren op het gebruik van een of meerdere API’s: de informatie komt van één of meerdere bronnen, gegoten in een nieuwe gebruikerservaring.

Zou je je CEO voorstellen om een API te maken die digitale producten en diensten van het bedrijf beschikbaar stelt aan derden, dan zou er wellicht nooit groen licht komen. Het is namelijk een enge gedachte als je nog niet bekend bent met API’s. Alsof je alles op straat legt. API’s werden daarom tot voor kort veelal in het geheim gemaakt en uitgewerkt door klantgerichte en gepassioneerde ontwikkelaars. Langzaamaan werden ze opgenomen in een productieomgeving om vervolgens het management ervan te overtuigen dat de API bewezen heeft succesvol te zijn voor het bedrijf.

Dat is natuurlijk omgekeerde volgorde. De ontwikkeling van een API moet feitelijk al op de agenda van de CEO staan. Maarja, als een CEO in zijn agenda kijkt en een overleg ziet staan over API’s, dan kan hij of zij denken “Dit lijkt me te technisch voor mij. Kan één van de technische managers dit niet beter doen?” Een CEO moet er dus eerst van overtuigd raken dat API’s belangrijke kanalen zijn voor de afzet van producten en diensten. Maak je CEO duidelijk dat API’s allang niet meer experimenteel zijn, maar hun succes allang bewezen hebben. De grootste bedrijven in de wereld, zoals Facebook, Google en Twitter maken er gebruik van. Het bepaalt mede hun succes. Jouw CEO overtuigen? Start met deze feiten:

  • API’s zijn kanalen naar nieuwe klanten en markten: door het opheffen van de muur rondom je producten en diensten met een API, geef je zakelijke partners de kans jouw marktgebied te vergroten of zelfs markten aan te boren die je zelf niet eens voor mogelijk zag.
  • API’s kunnen ook intern: Veel van de besproken API-successen gaan over het publieke gebruik ervan. Interne API’s zouden onderdeel moeten zijn van elke bedrijfsstrategie.
  • API’s motiveren innovatie: Mensen die een probleem of frustratie ondervinden met jouw product of dienst, kunnen met behulp van een API zelf de oplossingen maken.
  • API’s zijn een betere manier om IT te organiseren: Intern gebruikte API’s kunnen innovatie versnellen door iedereen binnen het bedrijf toe te staan er mooie dingen mee te doen, zonder dat voor elk idee toestemming van hogerhand moet komen.
  • API’s zijn niet alleen voor grote bedrijven: De technologie is inmiddels gestandaardiseerd en daardoor toepasbaar voor bedrijven van alle grootten.
  • API’s maken de weg vrij voor een wereld aan apps: (Mobiele) apps worden gevoed door API’s. Zolang ontwikkelaars gemotiveerd en gepassioneerd zijn, kunnen zij API’s en combinaties daarvan gebruiken voor nieuwe gebruikerservaringen.
  • API’s maken de weg vrij voor een wereld aan apps voor potentiële nieuwe klanten: Apps worden het meest belangrijke kanaal in de komende 10 jaar. Er zullen nog miljoenen apps beschikbaar komen voor een nog groter aantal smartphones en web browsers.

Voor Amazon’s CEO Jeff Bezos zijn API’s zelfs zo belangrijk, dat hij mensen plaagt met het idee dat men ontslagen wordt als je niet bereid bent je werk te delen via een API. API’s van Twitter, Amazon, Google en Facebook worden gebruikt door duizenden applicaties. De voordelen ervan zijn inmiddels duidelijk en hebben ervoor gezorgd dat honderden andere bedrijven met eigen API’s het voorbeeld volgenden. Wijs je CEO maar eens op onderzoek van John Musser, bedenker van ProgrammableWeb.com, een website dat de groei van API’s op de voet volgt.

API’s zijn een eenvoudige manier om toegang te geven tot je bedrijf. Een bedrijfsonderdeel kan informatie zelf zijn, informatie over een product of dienst of zelfs directe toegang tot de producten zelf. Maak je CEO duidelijk dat met een succesvolle API, iedereen in de informatieketen er beter van wordt. Maar maak ook duidelijk dat het maken van een API niet suggereert dat de hele wereld het met open armen ontvangt en ook gaat gebruiken.
Je kunt je API zelf bouwen, maar je kunt het ook anderen laten doen. Verschillende mensen en organisaties mogen er applicaties omheen bouwen, distribueren en verkopen. Aan het einde van de keten vind je de gebruikers die profijt hebben van de door jouw bedrijf beschikbaar gestelde informatie. Soms worden API’s ook puur gebruikt om een nieuwe gebruikerservaring te creëren, met prachtige en gebruiksvriendelijke interfaces.

De meerwaarde van een API

Mocht de CEO inmiddels overtuigd geraakt zijn van het nut van API’s, dan zal zijn of haar vervolgvraag mogelijk zij: “Mooi, API’s zijn dus belangrijk, maar wat moeten wij ermee?”

Om daar achter te komen zul je moeten experimenteren. Een van de beste manieren om dat te doen is het gebruik van interne API’s. Het delen van interne informatie via deze weg heeft al grote impact op de meeste bedrijven. Denk nog even terug aan Jeff Bezos van Amazon, die iemand zou ontslaan als die niet bereid was een interne API beschikbaar te stellen. Weliswaar harde taal, maar het stimuleert wel het delen van kennis en informatie binnen je bedrijf.

Wat zijn de bedrijfsonderdelen die via een API beschikbaar gesteld kunnen worden? Denk goed na over die vraag. Uiteindelijk zijn het de zaken waar het bedrijf beter van wordt als meer mensen het onder de aandacht krijgen. Concrete producten, informatie of diensten. Kijk bijvoorbeeld eens naar de vragen die gesteld worden aan de IT-afdeling. Zijn er wellicht wat punten die van de lijst gekozen kunnen worden als ze verwerkt worden in een API? Het is goed om API’s eerst intern te bedenken, te ontwikkelen, te testen en te gebruiken, voordat je overstapt op een publieke API. Overigens kun je prima starten met een publieke API, zolang je maar de gebaande paden voor het gebruiken van API’s volgt.

Dit artikel geeft aan hoe je een CEO kan overtuigen, maar met diezelfde informatie kun je ieder ander het nut -en in sommige gevallen ook de noodzaak- van het API-gebruik tonen. Er is een boek over geschreven met de titel ‘APIs: A Strategy Guide’. Het is geschreven op basis van slimme mensen die al jaren succesvolle ervaring hebben met het gebruik van interne en extreme API’s en hun bedrijf verder brachten.

Bron: http://www.forbes.com/sites/danwoods/2011/12/15/explaining-the-api-revolution-to-your-ceo/