Beslist.nl

Refactoring van bestaande codebase en cloudmigratie naar AWS met inzet van containertechnologie

beslist-logo

Grootste online winkelcentrum van Nederland

Met 10.017 aangesloten webshops en een assortiment van meer dan 25 miljoen producten is Beslist.nl het grootste online winkelcentrum van Nederland. Online shoppers zoeken een product, vergelijken de prijzen, levertijden en reviews van verschillende webshops en plaatsen een bestelling in de webshop van hun keuze. Beslist.nl wordt dagelijks bezocht door 500.000 shoppers.

Vraag

Beslist.nl vroeg Enrise de migratie mogelijk te maken van hun eigen servers naar de cloud. Daarbij is geen sprake van ‘lift and shift’; bestaande code vraagt eerst om refactoring en het uitfaseren van de legacy. Verzorg de migratie en help Beslist.nl met de verdere inrichting van de cloudarchitectuur.

Onze oplossing

Als Enrise-team werkten we aan het containeriseren van de applicatie door refactoring en het uitfaseren van legacy. We migreerden de hele applicatie naar het nieuwe Kubernetes cluster op Amazon Web Services (AWS). We hielpen met het opzetten van een containerized ontwikkelomgeving, het finetunen van de Kubernetes omgeving, het stroomlijnen van de CI/CD pipelines en het inrichten van monitoring en alerting.

Resultaat

Dankzij de bijdrage van Enrise in de refactoring en cloudmigratie is Beslist.nl nu veel minder tijd kwijt aan kortetermijn-shortcuts. Door de migratie en inrichting met containertechnologie is er op de lange termijn meer stabiliteit, snelheid en betrouwbaarheid. Door kritisch te blijven konden we de mensen van Beslist.nl helpen met DevOps en het automatiseren van hun dagelijkse developmentprocessen. Na oplevering en overdracht kan het eigen team van Beslist.nl zelfstandig verder op de ingeslagen weg.

Beslist.nl
over Enrise

“Het grootste project ooit van Beslist.nl. Ik had alleen maar kunnen wensen dat het zo soepel zou verlopen en met zo’n goed resultaat!” ~ Ted van Dongen, CTO Beslist.nl

Stack

Amazon Web Services (AWS)
Docker & Docker-compose
Kubernetes (Amazon EKS)
Symfony framework
Behat & PHPUnit
Prometheus
Grafana

Specs

www.beslist.nl
Live sinds maart 2019
8 maanden doorlooptijd
Gefaseerde migratie
4 developers, 1 tester, 1 productowner

Online ambities bespreken?

Pim van der Linden

Bel of mail Pim van der Linden

088-5553300 | pim@enrise.com

Start typing to search