Advies

Discovery Phase & Sprint 0

De beste projectvoorbereiding.
Apps diensten

De beste projectvoorbereiding

Elk project start met het in kaart brengen van aannames, wensen, eisen en (on)mogelijkheden. Je kan dit maar beter zo vroeg mogelijk in het project grondig aanpakken, zodat je voorkomt dat je later voor verrassingen komt te staan. 

Dit is de reden dat we elk project met een Discovery Phase of Sprint 0 beginnen. Er wordt in een korte tijd een scope gedefinieerd. Daarmee ontstaat meteen duidelijkheid over de verhouding tot het budget en de eventuele deadlines. 

Een Sprint 0 levert meer dan alleen een scope. Je kan na een Sprint 0 het volgende verwachten:

  • Het in kaart brengen afhankelijkheden;
  • Een verdiepend onderzoek (naar bijvoorbeeld: cms, koppeling, tooling, etc.);
  • Een ingeschatte product backlog met epics en user stories;
  • Burn-up chart met sprints en product roadmap ingedeeld in releases;
  • Architectuurschets van het platform;
  • Customer journeys, mock-ups, interaction designs en/of wireframes;
  • De inschatting van het budget voor MVP met Magic Estimation.