Webdevelopment

FIGO

Nieuwe API’s voor dé zorgverzekering van je huisdier

Voor FIGO (voorheen Petplan) creëerden we een nieuwe schaalbare, veilige en stabiele API tussenlaag tussen website en back-office

FIGO case homepage

Toen FIGO (voorheen Petplan) wilde starten met een nieuwe aanvraagstraat op hun website, was al snel duidelijk dat hiervoor niet alleen de website zelf zou moeten worden aangepast. De achterliggende API laag was ook aan vervanging toe. Voor die specifieke API-kennis werd Enrise benaderd. De wens: een schaalbare, veilige en stabiele tussenlaag tussen website en back-office, waar FIGO weer jaren mee vooruit kan. 

Van data naar informatie

Als tussenlaag heeft de nieuwe API te maken met zowel een back-office als met de website. De back-office is hierbij de bron van alle data, op basis waarvan de verschillende stappen in de aanvraagstraat moeten worden vormgegeven. Maar data is nog geen informatie. De back-office bleek veel meer data te ontsluiten dan nodig voor de website om mee te werken, en ook nog eens te complex opgebouwd. De API tussenlaag die we hebben ontwikkeld is dan ook veel meer dan een simpel doorgeefluik. Ze zorgt ervoor dat de data uit de back-office wordt vertaald naar bruikbare informatie. Niet méér data dan nodig en vertaald naar een structuur die goed aansluit op de informatiebehoefte van de front-end. De front-end kan bovendien naar wens de data opvragen in het Nederlands of Frans (of in de toekomst in een andere taal), én aangeven hoe deze gesorteerd moet worden. 

Meer over meertaligheid

FIGO is beschikbaar in vier talen, verdeeld over drie portals. Er is een Nederlands en een Duitstalig portal en een Belgisch portaal waarin zowel Frans als (Vlaams)Nederlands een taaloptie is. Omdat er geen contentbeheer nodig is voor de portals wordt er binnen dit IT-landschap geen gebruik gemaakt van een CMS. 

De meertaligheid is daarom direct in de code opgenomen. Uiteraard gescheiden van de HTML, zijn de taalbestanden opgenomen in JSON formaat. Dit formaat maakt het ook goed leesbaar zonder dat daar technische kennis voor nodig is.

Dankzij de POEditor tool kan FIGO zelf de taalbestanden beheren en bewerken. De data die in het portal opgeroepen kan worden door de eindgebruiker komt uit een koppeling met het verzekeringspakket.

Stabiel en toekomstbestendig FIGO

Om de stabiliteit van de applicatie – een Symfony API –  te borgen hebben we deze volledig opgebouwd aan de hand van een hexagonal architecture en volgens de principes van domain-driven design. Door met deze standaarden te werken, zorgen we ervoor dat de code leesbaar en overzichtelijk is. Waardoor de applicatie ook wendbaarder is naar de toekomst toe.

Alle gewenste wijzigingen aan de applicatie kunnen worden doorgevoerd aan de hand van een volledig geautomatiseerde CI/CD straat. Hier kan zowel automatisch als handmatig getest en geaccepteerd worden door middel van review applicaties. Door in een vroeg stadium te testen kunnen fouten op tijd worden gedetecteerd. En zo kunnen deze fouten nog voor livegang worden verholpen. 

Een schaalbare oplossing

Op termijn gaat de API tussenlaag meerdere front-ends bedienen, van waaruit allemaal verzoeken voor informatie zullen worden gedaan. Zeker als veel mensen tegelijkertijd een verzekering aanvragen, kan er best veel verkeer ontstaan. Belangrijk dus, dat de door ons gebouwde Symfony API ook goed schaalbaar is. Door de applicatie te laten draaien in de (Google) Cloud binnen een Kubernetes cluster, kan de API worden op- en afgeschaald al naar gelang de drukte van het moment. Op deze manier kunnen we garanderen dat de API altijd bereikbaar is. 

Parallelle ontwikkeling voor een snel resultaat

Één van de uitdagingen in dit project was de doorlooptijd. Want voor de livegang van de nieuwe aanvraagstraat stond een héle strakke deadline. We moesten dus zo slim mogelijk te werk te gaan. Terwijl wij bezig waren met het ontwikkelen van de nieuwe API tussenlaag, was het belangrijk dat ook aan website-zijde gestart kon worden met de benodigde aanpassingen. Om die parallelle ontwikkeling mogelijk te maken, moest de websitebouwer precies weten hoe onze nieuwe tussenlaag eruit zou komen te zien. Welke data, in welke vorm, konden zij op welk moment bij onze nieuwe tussenlaag opvragen?

Om hen zo goed mogelijk te faciliteren en vooral geen blokkade te vormen, hebben we in nauw overleg met de websitebouwer een Open API spec opgesteld. Op basis van deze specificaties konden zij zelf met een mock aan de slag en zonder verdere afhankelijkheid van ons alle benodigde aanpassingen aan website-zijde doorvoeren. Zo zijn we er samen met Petplan en de websitebouwer in geslaagd om de uitdagende deadline te halen. 

Een nauwe samenwerking

Succes bereik je nooit alleen. Zo ook niet in dit traject. We werkten heel nauw samen met de Product Owner van FIGO. Zij hielp om alle informatie over business logica, wensen en eisen boven tafel te krijgen en faciliteerde ons team, zodat er geen onnodige vertraging optrad. Ook met de website-bouwer – een derde partij – is heel nauw samengewerkt om het project tot een succes te maken. Korte lijntjes, met drie keer per week een gezamenlijke stand-up en een gezamenlijk Slackkanaal, waren hierbij essentieel. Zo werken we graag bij Enrise! 

De samenwerking met Enrise verloopt vanaf het begin zeer professioneel en soepel. Het team heeft alles snel opgepakt en met alle technische vraagstukken geholpen. Vooral het gevoel ontzorgt te zijn en te kunnen vertrouwen op de professionaliteit is fantastisch.

Eelkje Visser, (voormalig) Product Owner

Toekomstige ontwikkelingen

Inmiddels is de nieuwe aanvraagstraat in de lucht voor België. De Duitse en Nederlandse sites volgen ook de komende tijd. Wanneer de nieuwe aanvraagstraat live staat, kan er ook weer worden doorontwikkeld. Onder andere een postcode check en een Trustpilot integratie staan op de planning. Op digitaal gebied zijn er nog veel meer wensen en dromen binnen FIGO, dus we hopen in de toekomst nog veel met hen samen te werken.

FIGO Tech Stack

  • Symfony
  • Google Cloud
  • Openapi
  • Kubernetes
  • Docker
  • PHP
  • Cypress

Over FIGO

FIGO (voorheen Petplan) is dé zorgverzekering voor huisdieren. De liefde voor dieren zie je terug in de diensten en klantenservice van deze verzekeraar. FIGO bestaat inmiddels al meer dan 45 jaar en is in al die jaren uitgegroeid tot de grootste huisdierenverzekering wereldwijd. Ee zorgkosten van meer dan 1,5 miljoen huisdieren wordt door FIGO vergoed. Dit maakt FIGO met recht dé huisdierenspecialist.

Specs

Live sinds
dec 2022
Doorlooptijd
2 maanden
Doorontwikkeling
Continue