De impact van de European Accessibility Act op Nederlandse webshops

Vincent Hagen

19 februari 2024

Bestaat jouw verdienmodel uit online verkoop? Draait je webshop op volle toeren? Verdiep je dan in de Europese Toegankelijkheidswet (EAA) die in 2025 van kracht zal gaan. Deze wet gaat een flinke omslag teweegbrengen in E-commerce binnen de Europese Unie. En dus automatisch ook in Nederland. De EEA is een wet die de toegankelijkheid van digitale producten en diensten voor mensen met een beperking moet verbeteren. Volgens de letter van de wet zou dit alleen voor nieuwe webshops moeten gaan gelden. Maar wij voorspellen dat de EU de wetgeving zal gaan gebruiken als stok achter de deur om ook bestaande webshops toegankelijk te maken. Bij Enrise hebben we veel ervaring met zowel E-commerce als het toegankelijk mogelijk maken van applicaties op het web. In dit artikel delen we onze bevindingen.

Redesign en Ontwikkeling

De EAA verplicht webshops om hun websites en mobiele apps toegankelijk te maken voor alle gebruikers. Dit betekent dat er mogelijk aanpassingen gedaan moeten worden om je applicatie of website bruikbaar te maken voor alle gebruikers, ongeacht hun fysieke of mentale beperkingen. Sommige designs zijn inherent niet toegankelijk, denk aan kleur combinaties die voor kleuren- en/of slechtziende mensen lastig zichtbaar zijn. Of teksten in afbeeldingen die niet voorgelezen kunnen worden door screenreaders. Deze zaken kan je niet met alleen developers fixen en vragen om een redesign of zelfs een rebranding. Verder vereist de wet dat websites informatie geven over de beschikbare toegankelijkheid functionaliteiten. Gebruikers moeten de inhoud en structuur van een website kunnen raadplegen en door webpagina’s kunnen navigeren, ook als ze hulpmiddelen gebruiken. Deze wijzigingen hebben een slimme en praktische benadering van design en ontwikkeling nodig. Het belangrijkste hierbij is dat webtoegankelijkheid niet iets is wat er later bij komt, maar vanaf het begin wordt geïntegreerd.

Kosten versus Baten

Aanpassingen brengen uiteraard kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het opnieuw ontwerpen van de front end of de mogelijke inhuur van expertise. Bij Enrise moedigen we opdrachtgevers aan deze kosten te zien als een verstandige investering in de toekomst. Webshops die toegankelijk zijn, zetten hun deuren open voor een breder publiek. In Nederland heeft ongeveer 1 op de 10 Nederlanders een matige of ernstige beperking. Dat zijn 1,7 miljoen mensen van 12 jaar en ouder. Met de huidige vergrijzing zal dit aantal in de toekomst alleen maar toenemen. Wanneer jouw webshop hier op is ingericht zal dit niet alleen leiden tot een groter klantenbestand, maar ook tot een verbetering van klantloyaliteit en merkimago. Een ander aanzienlijk voordeel is SEO. Toegankelijke websites zijn beter indexeerbaar voor zoekmachines en dus makkelijker te vinden voor gebruikers. In een dynamische markt als E-commerce levert het naleven van EAA hoe dan ook een concurrentievoordeel op.

Wettelijke Compliance

Natuurlijk ben je als webshop op de goede weg wanneer je al de WCAG richtlijnen hanteert. Maar het niet naleven van de EAA kan desondanks leiden tot juridische consequenties. Boetes en sancties zijn in de toekomst niet uit te sluiten. Voor Nederlandse webshops is het daarom cruciaal om de implementatie van de vereiste aanpassingen serieus te nemen en ervoor te zorgen dat ze volledig voldoen aan de nieuwe regelgeving. Dit vergt een grondig begrip van de richtlijnen en mogelijk een herziening van bestaande processen en systemen. Voor webshops die technische ondersteuning zoeken bij het navigeren door de complexe eisen van webtoegankelijkheid, staat Enrise klaar om te helpen. Als een onafhankelijk digital agency met aantoonbare ervaring in complexe E-commerce, begrijpt Enrise de uitdagingen en kansen die de EAA met zich meebrengt.

Enrise: technisch partner in E-commerce

Webtoegankelijkheid is een tak van sport die ons nauw aan het hart ligt. De afgelopen jaren hebben wij al voor menig opdrachtgevers de toegankelijkheid van applicaties verbeterd. Ook hebben diverse Enrise developers over dit onderwerp gepubliceerd. Deze artikelen bieden inzichten en adviezen die van onschatbare waarde kunnen zijn voor bedrijven die streven naar naleving van de EAA. Bij Enrise zien we de laatste jaren een enorme ontwikkeling binnen E-commerce. Dit kenmerkt zich vooral in steeds complexere landschappen waarbij er vaak een compleet nieuwe architectuur gebouwd moet worden. Hierdoor komen ondernemers voor een wildgroei aan beschikbare opties te staan. Bijvoorbeeld over welk platform het beste is voor jouw specifieke verdienmodel. Of welke koppelingen hierbij essentieel zijn. Onze technische experts helpen je graag bij het vinden van de right tool for the right job.

Meer weten over hoe Enrise zich beweegt in de dynamische wereld van E-commerce? Check de learnings die we opdeden op het belangrijkste E-commerce event in Nederland: de Webwinkel Vakdagen 2024.