Automated

Het testen en uitrollen van nieuwe software automatiseren we zoveel mogelijk.
Met een geautomatiseerd proces kun je software verbeteren, zonder dat je hoeft te wachten op deployment cycles.

Je wilt snel en vaak nieuwe versies of features van de software in productie brengen, zonder de risico’s lopen van fouten of uitval. Daarom is het noodzakelijk om belangrijke processen zoals testen en deployen te automatiseren.

Continuous Delivery

We werken volgens het continuous delivery principe. Het houdt in dat je zo vaak mogelijk nieuwe versies of uitbreiding van de software in een productieomgeving plaatst. Dit vergt veel van de ontwikkelkwaliteit: je mag immers niet de stabiliteit van de productieomgeving in gevaar brengen. De uitrol en het testen van de software wordt daarom volledig geautomatiseerd, ook vanwege efficiency. Daarnaast wordt ontwikkelde code altijd gecontroleerd met zogeheten peer-reviews.

Het logische voordeel is dat de software continu verbetert, zonder dat je hoeft te wachten op deployment cycles. Bijkomend voordeel is dat de individuele releases klein zijn en daarmee direct minder complex en risicovol.

Met continuous delivery heb je geen releases meer met een ‘big bang’ en veel champagne, maar innoveer en verbeter je wel sneller, vaker en veiliger.

Continuous delivery biedt je de unieke kans om zo snel mogelijk feedback te verzamelen van eindgebruikers op basis van de nieuwe of gewijzigde functionaliteit. Sterker nog: door gebruik te maken van canary releasing, bijvoorbeeld met een tool als VAMP.io, kan je nieuwe of gewijzigde functionaliteit gefaseerd uitrollen aan een specifieke set eindgebruikers.

Continuous delivery is praktisch, omdat de permanente feedback je helpt om eventuele complicaties of verbeteringen op te merken en te verhelpen. De kennis die je hierbij opdoet heeft direct positief effect op zowel het ontwikkelingsproces als het eindproduct.

Het voordeel van Continuous Delivery

Dankzij de continue stroom aan verbeteringen op basis van feedback, gaat nieuwe functionaliteit sneller in productie. Je hoeft daardoor niet lang te wachten op zichtbaar resultaat.

Continuous integration

Continuous integration houdt in dat developers hun code zo vaak mogelijk in een centrale repository (in ons geval Github) plaatsen, waarna het geautomatiseerd getest wordt en eventueel wordt uitgerold naar andere (test)omgevingen.

Continuous integration zorgt ervoor dat het hele ontwikkelteam eigenlijk continue beschikt over de laatste versie van de software en dat problemen sneller te detecteren zijn.

Het voordeel van Continuous Integration

Het zorgt er ook voor dat zowel tijd als kosten worden bespaard en de kwaliteit van het product continu gegarandeerd blijft dankzij de automatische, functionele tests.

Monitoring

Belangrijk onderdeel van de continue stroom aan vernieuwing en feedback is monitoring. Het geeft naast functionele feedback vooral de juiste feedback over de gezondheid van de applicatie.

Via geautomatiseerde systemen wordt de applicatie en haar omgeving permanent gecontroleerd, zodat eventuele problemen of bottlenecks sneller worden gedetecteerd en verholpen. Correcte monitoring draagt bij aan de stabiliteit van de applicatie en geeft cruciale informatie aan het ontwikkelteam voor het verbeteren van de software.

Het voordeel van Monitoring

Monitoring draagt bij aan de stabiliteit van de applicatie en voorkomt uitval. Daarnaast draagt het bij aan de continue ‘feedback loop’ voor de ontwikkelaars, wat de kwaliteit van de software bevordert.

DevOps

Om continuous delivery en continuous integration mogelijk te maken, zijn onze teams volledig ingericht volgens het DevOps principe. Dit houdt in dat onze IT-infrastructuurspecialisten nauw samenwerken met de software ontwikkelaars. Vanaf de designfase tot ver in de supportfase.

Met DevOps zorgen we dat de ontwikkelde software al vanaf de start van het project naadloos aansluit op de hostingomgeving: zowel test- als productieomgeving en dat geautomatiseerd deployment mogelijk is.

Problemen ten aanzien van schaalbaarheid of connectiviteit met andere systemen wordt met DevOps in een zeer vroeg stadium gedetecteerd en verholpen. Onze infrastructuurspecialisten leveren cruciale informatie aan over de ontwikkelde software. Zoals eventuele beveiligingslekken of performance issues. Dat komt de codekwaliteit ten goede.

DevOps biedt onze developers juist weer de mogelijkheid om actief bezig te zijn met de infrastructuur en deze continu aan te laten sluiten op hun behoefte.

Als de vraag naar ontwikkeling van nieuwe of gewijzigde functionaliteit afneemt komt het project in de supportfase. Met een DevOps-inrichting is dit vrijwel naadloos, aangezien de inhoudelijke en technische kennis al aanwezig is bij onze servicedesk, het team dat verantwoordelijk is voor support op basis van je Service Level Agreement (SLA). De servicedesk is vervolgens ook het aanspreekpunt voor nieuwe functionaliteit of wijzigingen.

Het voordeel van DevOps

De juiste samenwerking tussen infrastructuur en developers leveren vroegtijdig inzicht in de meest ideale hostingomgeving en draagt bij aan de kwaliteit van de software. Daarnaast biedt DevOps een naadloze overgang naar de supportfase.

Meer weten over geautomatiseerde processen?

Pim van der Linden

Bel of mail Pim van der Linden

088-5553300 | pim@enrise.com

Kunnen we helpen?

Heb je een vraag of wil je teruggebeld worden? Laat hier je bericht achter, inclusief telefoonnummer, dan bellen of mailen we je terug.

Start typing to search