Webdevelopment

Topwind

Interactie tussen windmolens en derden mogelijk dankzij app

Een online platform waarmee windmolens binnen randvoorwaarden tijdelijk stopgezet kunnen worden

Resultaat

Er komen steeds meer windmolens in Nederland en dat brengt nieuwe uitdagingen. Hoe kunnen windmolens nog beter op de omgeving aangepast worden? Hoe krijgen we al deze opgewekte stroom getransporteerd over het huidige elektriciteitsnet? En hoe gebeurt dit zo vriendelijk mogelijk voor de natuur? Daarom bedacht Topwind een (web)app waarmee personen of derde partijen windmolens onder randvoorwaarden automatisch of handmatig kunnen stoppen.

Topwind app

Omwonenden kunnen windmolens stoppen wanneer zij hinder ondervinden van slagschaduw. Daarnaast stopt een windmolen automatisch wanneer de trek van een zwerm vogels is voorspeld of wanneer een helikopter van een nabij gelegen helihaven opstijgt. Met andere woorden: windmolens en de omgeving worden dichter bij elkaar gebracht middels dit slimme platform.

Case Topwind

Het RCS platform, waar de webapp onderdeel van is, heeft als voornaamste functie derden invloed te laten uitoefenen op een windpark binnen gestelde randvoorwaarden en conform de juiste veiligheidsvoorschriften. Het platform is schaalbaar wat betekent dat er in de toekomst meer modules toegevoegd worden om de veiligheid en prestaties van het windpark te optimaliseren en meer business cases haalbaar te maken.

Proces

Topwind heeft Enrise gevraagd mee te denken in het functionele en technische ontwerp van hun RCS (Remote Control System) platform. De doelstelling was het zo snel mogelijk op de markt brengen van een stabiel product om de business case te toetsen. Binnen een half jaar en met een duidelijk budget als tweede belangrijk criterium hebben we ervoor gezorgd dat het platform en de (web)app draaien binnen de eerste windparken. Er staat inmiddels een schaalbaar platform met een aantal modules die oplossing bieden aan de uitdagingen binnen de energietransitie. Tevens heeft het platform inzichten aan stakeholders zoals een windpark eigenaar en de mogelijkheid om de randvoorwaarden te bewaken.

Topwind heeft zelf de koppeling gerealiseerd tussen het platform en de windparken conform de strikte technische- en veiligheidseisen die hieraan gesteld zijn.

Specs

Live sinds
Q1 2021
Doorlooptijd
6 maanden