Pilot onbeperkte vakantiedagen groot succes

Wendy Kooistra
Wendy Kooistra

22 november 2022

Onbeperkte vakantiedagen

Weet je nog dat wij vlak voor de zomervakantie een blog deelden over onze pilot onbeperkte vrije dagen? Het is inmiddels bijna einde van het jaar en daarmee de hoogste tijd om onze vakantiedagen pilot te evalueren.

Er is beslist: (met 60 man) dat dit een succes was.
Per 1 januari is het “niet vastgesteld aantal vrije dagen” principe officieel van kracht.

3x waarom we onbeperkte vakantiedagen wilden

  1. Soms komt het even beter uit om een dagje extra te nemen zonder dit direct te moeten compenseren. Iedereen kan vrij nemen wanneer dit nodig is, als dat in goed overleg met het team is besproken. Zo zit men lekkerder in z’n vel en is uiteindelijk productiever. Goed voor iedereen!
  2. Door geen vakantiedagen meer uit te betalen aan het eind van het jaar geeft dit (hopelijk) een zetje in de goede richting voor notoire doorwerkers om toch eens wat vaker vrij te nemen.
  3. De teams bepalen bij het aannemen van een nieuwe collega al de primaire beloning (maandsalaris) en diverse secundaire beloningen (bijv. lease-auto) dus eigenlijk is het ook gewoon raar dat de secundaire beloning van vakantiedagen nog Enrise-breed vast staat.

Het werkt!

Enrise heeft als één van de weinige Nederlandse bedrijven volledige transparantie qua onze beloning. En we hebben volledige zeggenschap over het functioneren van onze teams. Ook weten we dat we verantwoordelijke mensen in huis hebben. We zijn samen verantwoordelijk voor Enrise en voelen ons dus verantwoordelijk om goed met dit nieuwe recht om te gaan.

Uit de tussentijdse controles en de eindevaluatie blijkt ook dat er geen enkele reden is om terug te gaan naar een vastgesteld aantal vakantiedagen. Er is geen misbruik gemaakt van dit recht. We zijn niet met z’n allen veel meer vrij geweest. En belangrijkste; iedereen voelt zich erg comfortabel in deze constructie.

Het voorstel daarom voor 2023

Vanaf 2023 gaan we definitief het “niet vastgesteld aantal vrije dagen” principe introduceren. Dit betekent dat dit de enige manier wordt als het gaat om principes met betrekking tot vrije dagen. Het systeem wat we hiervoor hanteerden (26 vrije dagen per jaar obv 40 uur en uitbetaling wanneer er einde van het jaar iets overbleef) komt hierbij geheel te vervallen. Vanwege de administratieve last is het niet te doen om een hybride systeem te blijven hanteren. 

Praktische zaken om te regelen

  • Er is een nieuw addendum die door iedereen ondertekend dient te worden
  • Nieuwe werknemers krijgen een soortgelijk addendum die ondertekend moet worden
  • Wanneer na een maand iedereen heeft getekend, zullen we het addendum onderdeel laten worden van ons arbeidscontract.
  • Bij uitdiensttreding worden er dus ook geen “vrije dagen” meer uitbetaald.

Wil je meer weten over hoe wij bedrijfsbreed besluiten nemen?

Overweeg je ook zoiets in te voeren in je eigen organisatie en wil je eens sparren? Vinden we leuk, dus neem vooral contact met ons op!