Beslissen met 60 man?!?

Barbara Abspoel
Barbara Abspoel

14 november 2022

Besluitvorming met 60 man?!?

Ruim twee jaar geleden alweer schreef inmiddels oud Enriser Koos Verheul een mooi blog over hoe wij beslissingen maken. En hoe we daarbij initiatiefnemers belonen. In dat blog; Nieuwe initiatieven Geen Bezwaar lees je alles over ons Council proces. Nu, een paar jaar later, zijn councils bij Enrise nog steeds dé manier om bedrijfsbrede besluiten te nemen. Tijd dus om weer eens stil te staan bij deze manier van besluitvorming – bevalt het nog steeds? 

Even was het stil

Ons vorige blog over het Council was nog niet gepubliceerd, of heel Nederland kwam tot stilstand tijdens de eerste Corona lockdown. Ook bij Enrise moesten we aan de nieuwe situatie wennen. Lange tijd was het relatief stil als het om teamoverstijgende besluitvorming ging. Er waren best wat zorgen onder collega’s over wat het werken op afstand zou doen met ons wij-gevoel. Zouden we ons terugtrekken in onze eigen teams, het zicht op het collectief verliezen? Even leek dat te gebeuren, maar gelukkig heeft dat niet doorgezet. Inmiddels genieten we weer van het samen werken op kantoor (én thuis), en draait de besluitvorming Enrise-breed op volle toeren. De omslag kwam in de lente van 2021. Hoewel we allemaal nog op afstand werkten, kwam er die weken weer een stroom aan initiatieven op gang. En meer initiatieven betekent meer councils! We namen in korte tijd samen besluiten over onder andere een nieuwe missie, de oprichting van een nieuw Zelfsturing domein, en over een verbeterd onboarding proces.

Bij mij zorgde dat voor een enorm gevoel van opluchting. Councils are back! We waren het samen besluiten nemen niet verleerd in al die maanden van afstand! 

Een haat-liefde verhouding

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik lange tijd een haat-liefde verhouding heb gehad met ons fenomeen council. Dat heeft met het format te maken, wat redelijk strak is en in het verleden in mijn ogen wel eens te weinig ruimte gaf aan een gezamenlijke dialoog over een onderwerp, waar dat gegeven het onderwerp wel nodig was. Dat kan nogal frustrerend zijn, zeker als er eerder geen ruimte is geweest (of genomen) voor zo’n gedachtewisseling.

In de loop van de tijd ben ik die opzet echter steeds meer gaan waarderen. Want het heeft een aantal cruciale functies: het zorgt ervoor dat we als organisatie waarbij iedereen overal inspraak in heeft, tóch knopen kunnen doorhakken. En het stimuleert verandering – en zonder verandering geen groei. 

Kritische geluiden

Zo’n jaar geleden hoorde ik wel eens kritische geluiden over councils. Ze zouden zo formeel zijn, of zoveel gedoe, en zijn ze eigenlijk wel nodig? In mijn ogen valt er zeker nog wel het een en ander te verbeteren aan onze organisatiebrede zelfsturing, en ook aan het besluitvormingsproces dat daarbij hoort. Maar het Council als sluitstuk op onze besluitvorming is waanzinnig effectief. Het zorgt dat verschillende standpunten gehoord worden, dat er duidelijkheid is over wat er is besloten, en dat het draagvlak van het besluit ook wordt vergroot. Al met al zorgt het ervoor dat we vooruit komen; dat we tastbare veranderingen kunnen doorvoeren die het verschil maken naar de toekomst toe. 

Dat verschil maken, dat willen we volgens mij allemaal. Ook qua besluitvorming zijn hier inmiddels ontwikkelingen in geweest. Zo is de ‘pre-council’ in het leven geroepen, waarbij in aanloop naar een council in een veel vrijere setting feedback wordt verzameld over een voorstel, waardoor de kwaliteit van het voorstel verbetert nog voordat deze ter council wordt gebracht. Ook hier waren eerst wat sceptische geluiden te horen, maar inmiddels heeft het pre-council – mits slim ingezet – zijn nut al ruimschoots bewezen. Zo werden naar aanleiding van input tijdens de pre-council over het starten met een traject voor bedrijfsbrede ISO-certificering hele concrete toevoegingen gedaan aan het voorstel, waardoor het stappenplan en de tijdlijn nu voor iedereen veel duidelijker zijn.

Councils are here to stay

Sinds het begin van dit jaar zijn er al 15 councils georganiseerd, en ook voor komende maanden zitten er nog een paar in de pijplijn. Van het opheffen van een team, tot Enrise-brede winstbestemming en het aannemen van een systeembeheerder – allemaal collectief genomen besluiten waarbij het council als besluitvormingsmechanisme onmisbaar was. Councils, met andere woorden, zijn niet alleen terug van weggeweest, ze zijn ook here to stay

Wil je meer weten over hoe wij bedrijfsbreed besluiten nemen? Overweeg je ook zoiets in te voeren in je eigen organisatie en wil je eens sparren? Vinden we leuk, dus neem vooral contact met ons op!