Samen spelen, samen delen

Wendy Kooistra
Wendy Kooistra

19 juli 2022

Enrise Winst bestemmingsplan

We zijn met z’n allen best wel trots op een nieuwe stap die we nemen in onze bedrijfsvoering. Bij Enrise heeft iedere werknemer al veel autonomie en zeggenschap, maar daar gaat nu een belangrijke verantwoordelijkheid bijkomen; we introduceren een winst bestemmingsplan waar we allemaal een stem in hebben!

We gaan met terugwerkende kracht – over heel 2022 – een pilot draaien, waarbij het collectief de zeggenschap krijgt over de winst die we samen maken. En waarin de teams diezelfde zeggenschap ook krijgen over hun eigen deel van de winst waarvoor zij dit jaar verantwoordelijk zijn geweest.

Samen bouwen, samen beslissen, samen delen

Een zelfsturende organisatie zijn… Dat vraagt best wel wat van de eigenaar, maar ook van de collega’s. Voor Hermen is één voorwaarde cruciaal: het vertrouwen in die eigen mensen. En je krijgt dat vertrouwen voor de volle 100% in ruil voor de zin én de wil om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het bedrijf. 

Als je samen bouwt aan een bedrijf dan zou je ook samen moeten beslissen over winst.” vindt Hermen

BFM (Bare F*cking Minimum)

Samen spelen, samen delen klinkt leuk, maar we zijn natuurlijk niet in de speeltuin. Winst blijft er over als alle ‘basis’ kosten (mensen, pand, events, etc.) zijn gemaakt. En iedereen weet ook dat je niet alles dat je hebt uit moet geven – of erger: meer uitgeven dan je hebt. Daarom spreken wij over – pardon our French – het Bare Fucking Minimum (BFM). Het BFM is een percentage wat we jaarlijks – ook samen – bepalen als een minimum winstpercentage. Dit percentage moet er voor zorgen dat de financiële buffers gezond blijven en er geen cashflow problemen ontstaan.

Maar hebben we meer? Dan gaan we samen bepalen waar we die winst aan gaan besteden. Iedereen heeft daarin dezelfde stem!

Investeren gaan we leren

Als er winst is – dus het winstpercentage ligt boven het BFM – kunnen we dat gebruiken om te investeren in Enrise. Investeringen zijn dus kosten die niet vooraf gebudgetteerd zijn, zoals bijv. extra inhuur coaching, meer budget voor recruitment of die extra aankleding van het dakterras. Maar er kan bijvoorbeeld ook een variabele bonus van uitgekeerd worden. Of misschien toch maar die tussentijdse inflatiecorrectie doorvoeren? 

Normaal bepalen directie en aandeelhouders wat er met de winst van het bedrijf gebeurt. Wij hebben geen directie, dus dan is het toch logisch dat wij dat samen gaan bepalen? Dan weten we in ieder geval zeker dat het fair gebeurt en met goedkeuring van iedereen!” vindt Martijn.

In een vast overleg wordt frequent (na elk kwartaal) bepaald waar we (extra) in gaan investeren. De besluitvorming hiervan gaat – zoals we bij Enrise inmiddels gewend zijn – op basis van consent middels een council

En dan gaan we delen…

Het hele jaar bepalen we samen wat er met de winst gebeurt. Gaan we het investeren? Of potten we het op? In ieder geval; als er aan het eind van het jaar nog winst in de pot zit gaan we die fair verdelen. Dit zijn onze kaders:

  • 10% van die winst stoppen we in elk geval in de Enrise Foundation, die we later dit jaar willen opzetten. En foundation waarmee Enrise maatschappelijke relevante doelen kan gaan ondersteunen. Wordt vervolgd…
  • 10% wordt toebedeeld aan de overhead teams (teams die geld kosten, zoals Sales & Marketing en Support Office). Deze teams kunnen op hun beurt weer helemaal zelf bepalen wat ze hiermee gaan doen.
  • De resterende 80 procent wordt verdeeld over de aandeelhouder en de teams. De ene helft daarvan wordt naar rato van aandelenbezit verdeeld, de andere helft wordt verdeeld onder de teams op basis van bijdrage in bruto marge. Ook hier kunnen dan de teams helemaal zelf bepalen wat ze met dit winstdeel gaan doen. Dat kan een teamuitje zijn; camping in Putten of Ibiza, dat hangt er een beetje van af ;-), mooie aankleding voor de teamruimte of een ouderwetse bonus.

Ja maar als …. ?

Een logische vraag die bij een dergelijk onderwerp natuurlijk snel naar boven komt. Maar allereerst zijn we er allemaal samen bij. Als er onbedoelde gevolgen zijn, dan zullen we daar zelf snel genoeg achter komen en wellicht het model moeten aanscherpen. Maar, en dat is de laatste maar… Ons cruciale uitgangspunt: wij belonen initiatiefnemers 🙂 

Wil je hier meer van weten of laten weten dat je dit een inspirerend verhaal vindt? De initiatiefnemers van dit council willen je vragen graag beantwoorden. Stuur een mailtje naar marketing@enrise.com of bel het algemene nummer en vraag naar Hermen, Danny of Martijn. En blijf ons volgen want dit krijgt – als de winst goed is –  een mooi vervolg.

PS. Wist je dat we dit jaar ook een pilot draaien waarin we met elkaar hebben afgesproken dat we in 2022 het aantal vakantiedagen expliciet NIET vastleggen? Ook daar schreven we een blog over.