Na IT ook de rest van je organisatie Agile, maar waar begin je?

Martijn van de Polder

16 februari 2018

Agile Organisations zijn gericht op snelheid en aanpassingsvermogen. Niet alleen de IT-afdeling, maar alle afdelingen. Sprekers Tom Heisterkamp en Jan Dirk Hogendoorn spraken tijdens CodeCuisine®LIVE met verhalen, tips en praktijkvoorbeelden over de ideale werkwijze en valkuilen in een Agile organisatie.

Na IT ook de rest van je organisatie Agile, maar waar begin je?

Tom Heisterkamp is zelfstandig Agile Coach. Hij geeft training en coaching aan bedrijven en teams die het Agile proces in hun organisatie willen toepassen. We vroegen Tom onze bezoekers te vertellen wat je nodig hebt voor een Agile Organisation.

1. Missie voor een Agile Organisation

Veel bedrijven hebben loze mission statements die meer vragen oproepen dan antwoorden geven. Waar sta je eigenlijk voor als bedrijf? Als je dat helder hebt en je kunt dat niet alleen roepen, maar daar ook naar handelen, dan zal je missie altijd leidend zijn in je strategie. Zorg vervolgens dat je handen en voeten geeft aan die missie met mensen die betrokken zijn en een agile mindset hebben. Dat kun je niet injecteren, dat moet groeien in je organisatie.

Tom Heisterkamp op CodeCuisine®LIVE

2. De strategie voor een Agile Organisation

Agile begint meestal bij IT. Daar is behoefte aan manieren om sneller in te kunnen spelen op veranderingen. Dat klinkt al mooi, maar er zijn natuurlijk veel organisaties die te maken hebben met legacy: oude software, systemen en werkwijzen die de wendbaarheid en innovatie in de weg staan. De software op zich is prima en stabiel, maar het is erg lastig om de aansluiting te vinden met moderne koppelingen, te blijven voldoen aan veiligheidseisen en de hoge snelheid die we verwachten bij het dagelijks gebruik van software en systemen.

Uitfaseren van legacysystemen

Vooruitgang boeken in het vervangen van legacysystemen kan door klein te beginnen met de vernieuwing van een enkel systeem, met het doel om vervolgens systeem voor systeem uit te faseren. Nadeel is alleen dat grote, complexe IT-landschappen werken als een set geschakelde bommen: verander je aan de ene kant, dan vallen aan de andere kant geschakelde systemen om. Je hebt eigenlijk maar 1 manier om dat goed te doen: met heel veel teams, tegelijk te werken aan het uitfaseren van legacy. Bij het vernieuwen van je IT zorg je natuurlijk wel dat je niet meer één groot systeem bouwt, maar opknipt in losse services en daar waar het kan zelfs opsplitst in microservices. Een 100% Agile aanpak is onontbeerlijk hierin.

Het Agile-succes dat je met je IT-teams hebt opgebouwd kun je nu vertalen naar de rest van je organisatie. Zo bouw je gestaag en zonder veel kleerscheuren aan organisational agility om je missie te bereiken.

3. De kennis en ervaring voor een Agile Organisation

Tom eindigt met een uitspraak aan van Steve Jobs, die ooit zei: “It doesn’t make sense to hire smart people and then tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do.”

Agile worden als organisatie doe je niet zelf. Het is geen project, het is een mindset. Agile werken moet je leren. Daar heb je de ervaring voor nodig van specialisten. Dat kunnen natuurlijk Agile coaches, maar ook andere disciplines. Soms kan een gesprek met een specialist je al in de goede richting duwen. En dat hoeft niet altijd iets te kosten. Stel je leergierig op en laat je door specialisten vertellen hoe je begint en uitbouwt.

Big Green Egg op CodeCuisine®LIVE

Scrum versus Kanban

Na een korte break met hapjes van de Big Greeg Egg gaat Enriser Jan Dirk Hogendoorn verder. Want als je als organisatie Agile wilt worden, dan zijn er diverse frameworks om je daarbij te helpen. Scrum is het bekendst, maar zo is er ook RUP, XP, Kanban of zelfs de ‘we doen maar wat’-methode. In deze sessie gaan we in op de overeenkomsten en verschillen in Scrum en Kanban, zodat je voor je eigen afdeling of organisatie een goede keuze kunt maken in het framework.

Agile Frameworks zijn richtlijnen of zo je wilt regels voor een correcte uitvoering. Zo heeft RUP meer dan 120 voorgeschreven basisregels, Scrum nog maar 9 en Kanban 3. De implementatie van een framework in je team zal makkelijker gaan bij minder regels en meer ruimte voor interpretatie en experimenteren.

Hoewel Scrum en Kanban van elkaar verschillen, zijn er ook overeenkomsten:

  1. Grote taken worden in kleine stapjes gemaakt en opgeleverd;
  2. De frameworks hechten grote waarde aan het verbeteren van het proces (Kaizen vs. Inspect & Adapt);
  3. Focus op visueel maken van werk levert transparantie;
  4. Empirie: op basis van ‘indirect’ controls, beter worden;
  5. Ruimte voor experimenteren!

Waar zitten dan de verschillen? Jan Dirk benoemt er drie: teams, taken en velocity.

Teams

CodeCuisine®LIVE Agile Scrum versus Kanban - Teams

Bij Scrum werk je met een heel team in sprints aan de totstandkoming van je product. Het team kan natuurlijk altijd uitbreiden of inkrimpen, maar je werkt grotendeels met dezelfde teamdisciplines. Kanban doet dat anders en laat je op- en afschalen in mensen op basis van de taken die gedaan moeten worden.

Taken

CodeCuisine®LIVE Agile Scrum versus Kanban - taken

Scrum leert ons dat we taken zoveel mogelijk moeten opknippen tot user stories. De maximale grootte van een user story is 1 sprint. Het is dus de bedoeling dat je een user story afrondt binnen 1 sprint. Waren bepaalde user stories te groot, dan heb je aan het eind van de sprint niet alles voltooid. Kanban staat wel toe dat je ook zogeten long running tasks mag hebben. Je pakt als team een maximum aantal taken op. Dat aantal wordt de Work in progress Limit (WIP-limit) genoemd. Dat aantal is altijd laag, want liever weinig taken voltooid, dan heel veel taken die aan het eind van de sprint half-af zijn. Kanban is wel gericht op een korte time-to-market, dus afhankelijk van je gewenste snelheid zul je ook long running tasks moeten opknippen.

Meting

CodeCuisine®LIVE Agile Scrum versus Kanban - meting

Wat wil je weten over je team? We focussen bij Scrum veel op velocity (het aantal storypoints dat binnen een sprint door het team verwerkt kan worden), maar als dat erg schommelt per sprint, dan kun je daar niet op inschatten en plannen. In de burn down chart zie je dan ook een grillige lijn bij de voltooiing van storypoints. Voor Kanban maak je gebruik van een cumulatieve weergave. Daaruit kun je gaandeweg afleiden hoeveel WIP-items je van backlog naar productie kan krijgen uitgezet in tijd. Zo weet je op basis van onderstaand voorbeeld dat je 9 taken in 6 dagen kunt opleveren.

Scrum en Kanban hebben beide hun voors en tegens. Onderdelen uit Kanban zijn juist ook weer interessant om in je Scrum-proces te betrekken. We spreken dan van ‘Scrumban’. En dat mag, dat is juist het leuke van beide: je mag experimenteren. Dus schuif je zelf aan de knoppen voor wat voor jouw team het beste werkt.

CodeCuisine®LIVE - Scrum versus Kanban - Experimenteer

Walking diner met Big Green Egg

Culinarist Ruud Jansen verzorgde met zijn Big Green Egg een smakelijke afsluiting van CodeCuisine®LIVE. Met heerlijke bites van de grill, met vlees, vis, groente en zelfs chocoladecakejes. Bezoekers bleven graag aanwezig om genietend van deze smaakbommetjes met elkaar na te praten en nieuwe ideeën uit te wisselen.

Ruud Jansen met Big Greeg Egg op CodeCuisine®LIVE

Meer weten over Scrum en Kanban? Kijk eens bij onze Enrise Academy, waar we mensen en teams trainen en coachen in een Agile werkwijze.