Advies

AI scan

We laten je zien wat AI voor jouw business kan betekenen
Digital Product Manager Sander Bast

In de dynamische wereld van vandaag worden we continu uitgedaagd om sneller, efficiënter en innovatiever te zijn. Een van de sleutels om deze uitdagingen aan te gaan, ligt in het benutten van de kracht van kunstmatige intelligentie (AI). Maar hoe bepaal je waar je AI binnen jouw bedrijf het beste kan inzetten? Dat is waar een AI-scan waardevol kan zijn.

Wat is een AI-scan?

Een AI-scan is een methodologische aanpak om de potentiële toepassingen van AI binnen jouw bedrijf te onderzoeken. Het doel is om te identificeren waar en hoe AI-technologieën je bedrijf kunnen helpen om efficiënter te werken, kosten te besparen, betere beslissingen te nemen en nieuwe producten of diensten aan te bieden.

In deze video praten initiatiefnemers Jeffrey Goijaerts (Backend Developer) en Sander Bast (Product Owner) over de AI Scan naar aanleiding van de bijzondere beslissing van Shutterstock om samen te gaan werken met Dall-E en OpenAI.

Hoe voeren we een AI-scan uit?

De eerste stap is het identificeren van de problemen en uitdagingen binnen jouw bedrijf. Dit doen we door het uitvoeren van interviews, het houden van workshops of door het analyseren van bedrijfsdocumenten. Zo krijgen we een volledig beeld van de huidige situatie.

Vervolgens kijken we naar de beschikbare data binnen het bedrijf. Wat voor soort data zijn er? Hoe worden deze beheerd en opgeslagen? Dit is belangrijk, omdat AI-mogelijkheden sterk afhangen van de beschikbare data.

Zodra we een goed beeld hebben van de huidige situatie en de beschikbare data, identificeren we de potentiële AI-oplossingen. Deze oplossingen kunnen specifiek gericht zijn op bepaalde problemen, of algemene verbeteringen voorstellen.

Niet alle oplossingen zijn echter technisch haalbaar of kosteneffectief. Daarom beoordelen we de technische en financiële haalbaarheid van elke voorgestelde oplossing.

Ten slotte ontwikkelen we voor de meest haalbare en waardevolle oplossingen een implementatiestrategie. Dit omvat het in kaart brengen van de benodigde middelen, de tijdlijn en de verwachte voordelen.

Waarom is een AI-scan waardevol?

Het doorlopen van een AI-scan zorgt ervoor dat je bedrijf het volledige potentieel van AI-technologieën kan benutten. Het kan je helpen om verborgen kansen te ontdekken, processen te stroomlijnen, kosten te verlagen en uiteindelijk de concurrentie voor te blijven.

Een bijkomend voordeel van de AI-scan is dat het een basis biedt voor intern beleid rondom AI-gebruik en dat de implementatie binnen je bedrijf soepel verloopt. Zonder een duidelijk overzicht en strategie, kunnen afdelingen of individuele werknemers geneigd zijn om ‘zelf op onderzoek uit te gaan’ met AI-oplossingen. Dit kan leiden tot inconsistenties, inefficiënties, en potentiële problemen op het gebied van gegevensbeveiliging en privacy.

De AI-scan zorgt ervoor dat er een gestructureerde en veilige benadering wordt gehanteerd bij het implementeren van AI, waarbij de kwaliteit, de privacy van gegevens en de beveiliging gewaarborgd zijn.

Door vooraf de haalbaarheid en het potentieel van verschillende AI-oplossingen te evalueren, kun je kostbare misstappen voorkomen en ervoor zorgen dat je investering in AI een maximaal rendement oplevert.

Is jullie organisatie klaar voor een volgende stap?

In een wereld die steeds digitaler wordt, is het essentieel om te kijken naar hoe nieuwe technologieën, zoals AI, je bedrijf kunnen verbeteren. Een AI-scan is een uitstekend startpunt om de mogelijkheden van AI binnen jouw bedrijf te verkennen. Ben jij klaar voor de toekomst? Ik wil ook een scan!

Vraag een AI scan aan

Meer lezen over AI?
We scheven er al meerdere blogs over: