We choose to go to the moon

Jeroen Groenendijk
Jeroen Groenendijk

15 juni 2023

We choose to go to the moon

Niet elke speech van een Amerikaanse president heeft een eigen Wikipedia pagina. De speech die John F. Kennedy gaf in 1962 wel. In deze speech benadrukte Kennedy dat hij binnen een paar jaar een mens op de maan wilde hebben. Iets dat zeker niet voor de hand lag. Waarom het dan toch proberen? En waarom de deadline? Zijn antwoord daarop is een top staaltje retoriek:

We choose to go to the Moon… We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard; because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others, too.

Soms wil je, of moet je, dingen doen die lastig zijn juist omdat ze lastig zijn. Nieuwe problemen en nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen en leiden tot nieuwe inzichten, vaardigheden en ervaringen.

De speech van Kennedy is de boeken ingegaan als de Moonshot. Nadat Neil Armstrong als eerste mens een voet op de maan zette is het Moonshot thinking een eigen leven gaan leiden. Ook in de IT. Een afsplitsing van Google’s onderzoeksafdeling, X, heeft dit denken tot een businessmodel gemaakt. Het stellen van ogenschijnlijk onmogelijke doelen zorgt voor intrinsieke motivatie om toch in de buurt te komen.

Dit is ook te zien bij Enrise. Wij vinden zelfsturing de beste manier om onszelf te besturen. Levert het meer winst op dan traditioneel management? Geen idee. Kost het minder tijd? Zeker niet. Waarom doen we het dan toch? een vraag die we kunnen beantwoorden op dezelfde manier als Kennedy: waarom zou je de hoogste berg beklimmen? Omdat het een ervaring is die het beste in ons naar boven haalt.

Wij geloven dat intrinsieke motivatie de belangrijkste kracht binnen een organisatie is en dat mensen het belangrijkste asset van het bedrijf zijn. Het waarom van wat we doen voelden we allemaal al terug in het woord Enrise, wat we zijn gaan zien als een werkwoord: iets of iemand naar een hoger plan tillen. Enrise is het verbeteren van jezelf, je team, de organisatie, je klanten en uiteindelijk de maatschappij. En of dat makkelijk is of niet, het is een uitdaging die we meer dan graag aangaan.