Van Product Owner naar Digital Product Manager: Een stap voorwaarts

Sander Bast

10 mei 2023

Digital Product Manager Sander Bast

Bij Enrise zijn we altijd op zoek naar manieren om onszelf te verbeteren en te groeien als team. Daarom hebben we het DPM Gilde opgericht, een platform waar Digital Product Managers van Enrise samenwerken, kennis en ervaring uitwisselen en elkaar inspireren. In deze blogpost delen we de visie en doelstellingen van dit initiatief, de transitie van Product Owner naar Digital Product Manager, en hoe het bijdraagt aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze DPM’s en hun teams.

De achterliggende gedachte en transitie naar Digital Product Manager

Bij Enrise hebben we gemerkt dat verschillende Product Owners verschillende manieren van werken hebben en dat de invulling van de rol Product Owner bij verschillende teams en bedrijven uiteenlopende verwachtingen oproept. Een belangrijk aspect van onze samenwerking met klanten is dat steeds meer klanten een Product Owner aan hun zijde hebben, omdat hun online business steeds belangrijker is geworden. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een verandering en verbreding van de rol van de Product Owner aan onze kant, waardoor de transitie naar Digital Product Manager is ontstaan.

Bij het oprichten van het DPM Gilde hebben we het profiel van de voormalige Product Owners geëvalueerd en aangepast. Na overleg met de teams hebben we besloten om onze rol voortaan Digital Product Manager te noemen, om meer duidelijkheid te scheppen voor zowel onszelf als onze klanten. De basis blijft natuurlijk hetzelfde: de DPM behoudt de focus op strategische doelen en klantbehoeften, en benadert elke situatie nieuwsgierig om waardevolle digitale producten te creëren in nauwe samenwerking met het team en de klant.

Klinkt dit als jouw droombaan? Check onze vacatures of stuur een open sollicitatie!

Renate Vervaart, inhouse recruiter

De voordelen voor Digital Product Managers en hun teams

Elke maand maken we drie uur vrij voor ons DPM Gilde overleg. Tijdens deze bijeenkomsten behandelen we verschillende agendapunten, waaronder discussies over uiteenlopende onderwerpen, het oplossen van hulpvragen van collega DPM’s en het delen van kennis. Naast de maandelijkse bijeenkomsten reserveren we ook twee momenten per jaar om relevante conferenties bij te wonen of andere bedrijven te bezoeken. Op deze manier verbreden we onze horizon en leren we van de ervaringen van anderen in de branche.

Take (someone or something) up to greater heights

Door samen te werken en van elkaar te leren, versterken we niet alleen de rol van de Digital Product Manager binnen Enrise, maar bevorderen we ook samenwerking en innovatie in onze organisatie. We streven er altijd naar om onszelf, onze teams en onze klanten naar een hoger niveau te tillen. Deze gedeelde inzet voor continue verbetering zijn de drijvende kracht achter ons succes en stellen ons in staat om de beste digitale producten en diensten te blijven leveren.