Deze privacyverklaring is van Enrise B.V., gevestigd aan de Euroweg 20, 3825 HD te Amersfoort. Hierna te noemen: Enrise.

Enrise is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Enrise

Adres: Euroweg 20, 3825 HD Amersfoort, Nederland
Telefoon: 088-5553300
Website: enrise.com
BTW NL818048992B01
KvK 32124106

Enrise heeft een team Gegevensbescherming. De mensen in dit team zijn bereikbaar op e-mailadres privacy@enrise.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Enrise verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Actief verstrekt via formulieren

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam

Gebruik van onze diensten

 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van onze marketing en/of recruitment tools)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere persoonsgegevens

Enrise heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@enrise.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel van persoonsgegevens verwerken

Enrise vindt dat gegevens van of over jou jouw eigendom zijn. Daarom leggen wij graag uit met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Enrise verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten.
 • Om producten en diensten bij je af te leveren.
 • Enrise analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • Enrise volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Enrise verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Enrise neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Enrise) tussen zit. Enrise gebruikt hiervoor geen computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Enrise bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Nee. Enrise stelt jouw persoonsgegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden tenzij:

 1. wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens te verstrekken bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank of toezichthouders.
 2. dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Enrise houdt zich hierbij aan de verplichtingen en eisen die de privacy wetgeving hieraan stelt. Dat betekent dat wij jouw gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen voor commerciële doeleinden of doorverkopen en ook dat er geen doorgifte plaatsvindt van jouw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Met de derde partijen met wie wij samenwerken voor het verwerken van jouw gegevens sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Enrise blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Enrise gebruikt bestaan uit: functionele-, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Enrise gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken, social media of andere marketingtools. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

 • Naam: _gid, _ga, _gat
 • Functie: We gebruiken Google Analytics voor het meten van websitebezoek. Zo zien we hoeveel bezoekers er zijn, welke pagina’s wel of niet worden bezocht. Op basis daarvan kunnen we de site verbeteren voor toekomstige bezoekers.
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Hotjar

 • Naam: _hj***
 • Functie: We gebruiken incidenteel Hotjar om kijk- en klikgedrag op de site te analyseren en op basis daarvan de layout van de website te verbeteren, zodat je sneller je weg vindt. Dat doen we tijdelijk nadat we nieuwe pagina’s of functies aan de site hebben toegevoegd en willen zien hoe en of die nieuwe functies worden gebruikt ten opzichte van de vorige versies. Hotjar zetten we in voor maximaal een maand, maar staat de meeste tijd van het jaar uit.
 • Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: SalesFeed

 • Naam: sfsid
 • Functie: Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Het plaatsen van deze functionele cookie is een gerechtvaardigd belang (AVG; artikel 6, lid 1, sub f) om statistieken op te bouwen over de herkomst en het gedrag van groepen en organisaties. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van organisaties. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden.
 • Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.
 • Bewaartermijn: 30 minuten

Cookie: Youtube

 • Naam: diverse
 • Functie: We gebruiken Youtube om video’s op pagina’s en in blogartikelen op te nemen.
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Vimeo

 • Naam: vuid
 • Functie: We gebruiken Vimeo om video’s op pagina’s en in blogartikelen op te nemen.
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Enrise en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@enrise.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou je eerst te identificeren door met een identiteitsdocument langs te komen. Daarna wordt aan de verzoeker een overzicht verstrekt. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Enrise wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Enrise neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wil je weten hoe we je gegevens beveiligen? Lees ons Databeveiligingsbeleid.

Wil je nu of in de toekomst werken met Enrise? Lees ook onze Verwerkersovereenkomst in gewone taal.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement & Cookiebeleid, neem dan per e-mail contact op met ons team Gegevensbescherming: privacy@enrise.com.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het team Gegevensbescherming via privacy@enrise.com.