Context is king

Hermen Heinen
Hermen Heinen

24 maart 2011

CMS oplossingen

De juiste content voor de juiste persoon

Context is: ‘Het grotere, betekenisgevende kader waarbinnen iets plaatsvindt.’ Dit gaat vooral over persoonlijke, voor ieder mens verschillende, afwegingen die bepalen of iets relevant, waardevol, aantrekkelijk en daarmee interessant is.

Het web telt iedere dag meer pagina’s (check de index van Google), waardoor de consument verdrinkt in het aanbod en snakt naar overzicht. Het is dus van cruciaal belang dat het immense aanbod van content zo veel mogelijk in context wordt geplaatst.

De oplossing is in theorie erg eenvoudig:

  • maak je aanbod relevant en aantrekkelijk voor je doelgroep;
  • zorg dat het meest relevante aanbod bij de juiste persoon terecht komt.

Context creëren

Hoe zorg je nou dat je de theorie omzet in praktijk? Hoe bied je de consument deze context, die hem als een routeplanner door het doolhof van data leidt? Het antwoord is: combineer semantiek (betekenis van wat je zegt) met profiling (begrijpen tegen wie je het zegt).

Semantiek

Voordat computersystemen ons kunnen helpen met het bieden van context, moeten deze eerst zelf leren wat de betekenis is van de aangeboden informatie, dus de semantiek. En semantiek op internet noemen we Web 3.0. Zowel met tools als met een beetje hand- en denkwerk kun je je webpagina’s voorzien van de nodige semantiek.

Profiling

Als je niet weet tegen wie je het hebt, kun je je aanbod ook niet afstemmen op je doelgroep. Je moet dus weten wie jouw content leest! Zowel voor de aanbieder als de afnemer van content is het van belang om profiling (identity management) toe te passen. Als je je lezers hierover informeert en ze erbij betrekt (geef beheer over de eigen profielinformatie!), en vervolgens met relevante content beloont, is het winst voor beiden.

Enterprise Context Management

Context krijg je dus door semantiek en profiling samen te voegen. Dit noemen wij Enterprise Context Management: een semantisch platform, waarmee content geaggregeerd, geïndexeerd en vervolgens gepersonaliseerd wordt aangeboden.

Voornamelijk aanbieders van grote hoeveelheden content – zoals uitgevers, webwinkels en vergelijkingssites – hebben hier veel baat bij, want je kunt gerichter publiceren, gerichter adverteren en daarmee gerichter verkopen. Meer focus op context is natuurlijk niet alleen van belang voor commerciële partijen. Ook overheden en organisaties kunnen er hun doelgroep prettiger en relevanter (lees: beter) door informeren.

Want wil je iets bereiken met je content, focus dan op wat de titel al zegt: Context is king!

Context als een kant-en-klaar produkt?

Als je nu denkt: dat moeten we hebben, zo’n Enterprise Context Management systeem. En de vervolgvragen opborrelen: moet ik het kopen? Wat kost dat? Welke licenties horen erbij? Is dat van een enkele vendor?

Dan zeggen wij: Neen!
Het is een visie. Geen software-pakket.
Wie dit als kant-en-klaar-product aanbiedt, liegt.
Het is een marketinginstrument dat zonder een actieve marketingstrategie erachter, leeg blijft. Als die ontbreekt, is de technische functionaliteit zinloos en blijft er geen business case staan.

Bepaal dus eerst wie je wilt bereiken, waarmee en tot welk doel. Dan maken wij de beste technische oplossing die past binnen het kader van je wensen en behoeften.