Enrise is onderverdeeld in zelfsturende autonome teams, ieder team met haar eigen expertise.