Heb je de ideale kandidaat beschikbaar voor Enrise? Dan kun je die hier aanmelden.
Of neem contact op met Renate per mail of bel 06-19072661.

Renate Vervaart is onze inhouse recruiter en de contactpersoon voor alle externe recruiters die een magic unicorn kandidaat voor Enrise in hun portfolio hebben.

Bij Enrise hanteren we een aantal ‘spelregels’ als het gaat om externe recruiters die ons benaderen met profielen. Vanwege de vele (gevraagde en ongevraagde) aanbieders, maar met name vanwege een aantal vervelende voorvallen. Onze belangrijkste zorg: de kandidaten. We vinden dat die allemaal een gelijke kans moeten krijgen om bij Enrise aan de slag te kunnen gaan. 

Wat we niet willen:

 • Een kandidaat die wordt gepresenteerd als de ‘ideale’ kandidaat, terwijl in de eerste kennismaking al blijkt dat er geen match is. Zonde van de tijd, met name die van de kandidaat.
 • Een kandidaat wil graag bij Enrise werken, maar doordat de recruiter andere afspraken wenst dan waar Enrise zich aan kan/wil houden is een aanname niet mogelijk. Vervelend voor iedereen, maar met name voor de kandidaat.
 • Enrise werkt met veel technische vrienden en vriendinnen samen, zowel bij klanten als bij partners. Wij vinden het vervelend als hier conflicten over zouden ontstaan. Wij gaan daarom dus ook niet met die kandidaat in gesprek als deze via een recruiter bij Enrise komt.

NB: In dit document richten we ons op recruiters die werken op basis van no cure no pay. Recruiters die een vergoeding krijgen op het moment dat wij een aangeboden kandidaat daadwerkelijk aannemen.

NB2: Met recruiters die niet werken op basis van no cure no pay maken we soms andere afspraken.

NB3: KANDIDAAT OPGELET: Ervaring met een recruiter – in combinatie met Enrise – die niet volgens onderstaande afspraken werkt? Laat het ons weten!

Onze afspraken

Het is de verantwoordelijkheid van de recruiter om zijn/haar verkoopvoorwaarden aan te laten sluiten op onze inkoopvoorwaarden. Bij verschil prevaleren de inkoopvoorwaarden van Enrise. Toch afwijken van de inkoopvoorwaarden? Dan willen we dit in een schriftelijke overeenkomst bevestigen.

Alleen recruiters die conformeren aan onze inkoopvoorwaarden mogen kandidaten voorstellen bij Enrise.

Bij overtreding van deze afspraken zullen wij de aangedragen kandidaten niet in behandeling nemen.

We spreken samen af dat

 1. Er alleen kandidaten worden voorgesteld die niet werkzaam zijn bij huidige partners, klanten of leveranciers van Enrise. Het is de verantwoordelijkheid van de recruiter om zichzelf op de hoogte te stellen van wie dat zijn.
 2. Er alleen kandidaten worden voorgesteld die voorheen niet eerder bij Enrise hebben gewerkt. Het is de verantwoordelijkheid van de recruiter om zichzelf op de hoogte te stellen van wie dat zijn.
 3. Kandidaten dienen enkel en alleen aangeboden te worden via jobs.enrise.com/registration-by-recruiter. Inclusief volledig CV en onder vermelding van de vacature waar een match mee is.
 4. Enrise krijgt na bekendmaking van kandidaat 3 dagen de tijd om aan te tonen of een kandidaat reeds in het eigen netwerk van Enrise zit.
 5. Enrise garandeert geheimhouding over de kandidaat en zal ook op geen enkele manier de kandidaat voorstellen bij anderen en de recruiter benadelen op straffe van het betalen van de volledig overeengekomen vergoeding.
 6. De kandidaat komt standaard volledig in dienst bij Enrise. Bemiddeling op gebied van inhuur of middels andere constructies (zoals detavast) is bij voorbaat uitgesloten.
 7. Met de kandidaat wordt altijd een tijdelijk dienstverband aangegaan van 7 maanden inclusief 1 maand proeftijd. Het is de verantwoordelijkheid van de recruiter om deze voorwaarde vooraf met de kandidaat besproken te hebben.
 8. Enrise conformeert zich aan het betalen van de overeengekomen vergoeding aan de recruiter tot een maximum van 12 maanden van datum introductie tot datum indienstreding. De maximale vergoeding die Enrise wenst te betalen is 17,5% van het bruto jaarinkomen met een maximum van EUR 10.000,-. Onder jaarinkomen wordt verstaan het vaste bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, maar exclusief variabele beloningen en andere extra’s (o.a. leaseauto). 
 9. De vergoeding wordt betaald in drie delen:
  • bij aanname 1/3,
  • na voltooien proeftijd 1/3 en
  • na 7 maanden in dienst en vervolg dienstbetrekking 1/3.
 10. De recruiter is verantwoordelijk voor het toetsen van de geschiktheid van de kandidaat op basis van de gepubliceerde vacatures (zie enrise.com/jobs). Bij aanbrengen van een kandidaat dient er dan ook;
  • een specifieke match te zijn met die vacature en
  • de vacature is ook besproken door de recruiter met de kandidaat.
 11. Het is de verantwoordelijkheid van Enrise om kwalificaties, vaardigheden, karakter, ervaring en eventuele referenties van de kandidaten te verifiëren. Alsmede ook of alle eventuele wettelijke en medische vereisten zijn vervuld. Daaronder valt dus ook het aanvragen en verkrijgen van een werk- c.q. verblijfsvergunning, voor zover van toepassing.
 12. Enrise behoudt zich het recht om af te zien van een dienstbetrekking. Ook al is er reeds overeenstemming met de kandidaat bereikt, mits dit voor aanvang van de dienstbetrekking is. Enrise zal dan ter compensatie een vergoeding betalen ter hoogte van maximaal 1/3 van de overeengekomen vergoeding

Heb je die ideale kandidaat beschikbaar voor Enrise? Meld je kandidaat hier aan.