Contentmigratie in zes stappen

Peter Verwoerd
Peter Verwoerd

12 februari 2020

Is je huidige website toe aan vervanging? Zijn jullie toe aan een nieuwe, moderne uitstraling voor jullie site, maar is de huidige content nog wel (gedeeltelijk) bruikbaar? Dan is het zaak om voor de bouw van de nieuwe website rekening te houden met een zogenaamde contentmigratie.

Door de jaren heen hebben we al diverse websites ontwikkeld waarbij de content van de oude naar de nieuwe website is gemigreerd. Dit kan content betreffen die in de loop van de jaren via een CMS is ingevoerd, maar uiteraard kan het hier ook User-generated content betreffen. Deze content is enerzijds waardevol voor de informatievoorziening, maar anderzijds is deze content ook belangrijk voor zoekmachines. De huidige content is geïndexeerd en daarmee is je website vindbaar geworden. De rangschikking van jouw website ten opzichte van anderen is ook door de zoekmachines bepaald en daarmee de score en de vindbaarheid van de website. Om deze waarde te behouden en om de informatievoorziening van de website te blijven waarborgen, is het uitvoeren van een contentmigratie essentieel. Het is goed om deze migratie als een los project te zien. Dit wordt namelijk regelmatig onderschat wat planning en kosten betreft.

Wat betekent dit nu in de praktijk? Hoe pakken wij zo’n project aan en wat verwachten wij van onze klanten? Een succesvolle migratie valt of staat met een migratieplan. Hieronder sommen wij zes stappen op waar dit contentmigratie traject rekening mee moet houden. Bij diverse stappen is een nauwe samenwerking benodigd. Gezamenlijk komen we tot het meest optimale migratieplan.

Stappen om tot een migratie te komen:

  1. Inventarisatie content huidige website
  2. Inventarisatie content nieuwe website
  3. Omgevingsfactoren in kaart brengen
  4. Uitvoeren test migratie
  5. Testen en kwaliteitscontrole
  6. Oplevering en daadwerkelijke migratie

1. Inventarisatie content huidige website

De eerste stap van een contentmigratie plan is inventariseren welke content behouden moet blijven op de nieuwe website. Dit betekent niet alleen dat er een overzicht van te behouden pagina’s wordt opgesteld op basis van de inhoud, maar ook moeten we hiervoor analyseren welke content het meest wordt bekeken. Dit is normaliter content die je ten koste van alles wilt behouden en dus wilt opnemen op de nieuwe website. De zoekmachine waarde is een ander criterium waar de content op beoordeeld dient te worden.

Deze content analyse doen we samen. Tijdens deze stap bepalen we ook of er handmatig werk aan te pas komt of dat we de content van de oude naar de nieuwe website over gaan zetten met behulp van scripts en dus geautomatiseerd.

2. Inventarisatie content nieuwe website

Hoe gaat de behouden content ingepast worden op de nieuwe website? Heeft de nieuwe website een andere structuur? Dat kan betekenen dat alle te behouden content niet in hetzelfde formaat op de nieuwe website geplaatst kan worden. Tijdens deze stap analyseren we de mogelijkheden. Eventueel bepalen we in deze fase of we de oude content in een andere structuur omzetten. Om er voor te zorgen dat deze wel op de gewenste manier overgenomen kan worden.

Naast de analyse op content niveau is het ook zaak om te bepalen op welke URL’s de content beschikbaar moet blijven. Als deze URL structuur niet hergebruikt kan worden op de nieuwe website (wat zeker het geval kan zijn), is dit geen enkel probleem. Er is namelijk een zoekmachine vriendelijke manier om de oude URL’s door te laten verwijzen naar de nieuwe URL’s.

3. Omgevingsfactoren in kaart brengen

Naast de content die je in eigen beheer hebt of content die onveranderlijk is, is het ook mogelijk dat de huidige website content vergaard via een externe bron. Als we deze content willen behouden is het essentieel om dit tijdens het migratieplan al in te schatten. Zodat we de juiste maatregelen kunnen nemen. Zeker als hier afhankelijkheid van derden bij komt kijken en zeker als er toegang verleend is door een derde partij om deze informatie te kunnen opvragen. 

Het kan ook voorkomen dat bepaalde content pas beschikbaar is met de juiste toegangsrechten. Bepaalde content kan publiekelijk afgeschermd zijn en pas beschikbaar worden als de website gebruiker ingelogd is. Dit zijn ook factoren om rekening mee te houden tijdens de inventarisatie.

Halen wij de gegevens op of worden ze naar ons toegestuurd? Moeten wij externe partijen op de hoogte brengen van het feit dat er een nieuwe website gelanceerd wordt? In alle gevallen is het wenselijk om dit in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart te brengen.

4. Uitvoeren test contentmigratie

Na de nodige en zo optimaal mogelijke voorbereiding is het tijd om de migratie uit te voeren. Dit voeren we allereerst uit op een testomgeving. Op deze manier is het eindresultaat van de migratie in een proef situatie te testen en te controleren. Het opgestelde migratieplan kunnen we op deze manier nog bijschaven en perfectioneren. 

5. Testen en controle

In deze stap vindt de kwaliteitscontrole plaats. Is alles naar wens gemigreerd en is de weergave van de content zoals deze moet zijn? Houdt hierbij rekening met de weergave van speciale tekens, zeker als het om een meertalige website gaat. Naast de controle van de content is het in deze fase zaak om de URL’s te controleren. Er is in een eerdere stap een overzicht gemaakt van;

  1. te behouden URL’s (indien mogelijk) en
  2. het doorlinken van oude naar nieuwe URL’s.

Alles in orde? Tevreden over het resultaat? Dan zullen we in overleg een moment van oplevering bepalen.

6. Oplevering en daadwerkelijke contentmigratie

Samen zullen we een planning opstellen voor de migratie in combinatie met de livegang van de nieuwe website. In deze planning houden we rekening met een stop van content wijzigingen op de oude website. Het gaat hier om een stop op het CMS beheer, maar ook op het tijdelijk stopzetten van user generated content. Denk hierbij bv. aan registratie functionaliteit en een reactiemogelijkheid op nieuwsartikelen. Door een stop op deze mogelijke wijzigingen creëren we een momentum en is het uitvoeren van de daadwerkelijke migratie mogelijk.

De eerder uitgevoerde migratie op de testomgeving wordt nu uitgevoerd met de meest actuele data. De waardevolle content van de oude website is nu beschikbaar op de nieuwe website! Ook ten behoeve van de nieuwe website is Enrise je graag van dienst en denken wij graag met je mee!