Monet: “Samen slim werken voor innovatie en veiligheid”

Martijn van de Polder

25 juni 2019

Sinds 2011 werkt Enrise samen met Monet, de vereniging van de mobiele operators KPN, Vodafone en T-Mobile. Doel van de vereniging is het faciliteren van een maatschappelijk verantwoorde uitrol en beheer van de netwerken voor mobiele communicatie. Monet zorgt voor uitvoering van de verplichtingen van de mobiele operators zoals die zijn afgesproken in het Antenneconvenant. Het gaat hier om het versturen van plaatsingsplannen aan gemeenten, het geven van voorlichting aan omwonenden, maar ook het maken van gezamenlijke afspraken over veilig werken op en bij antennes voor mobiele communicatie.

Het management van de organisatie heeft Monet uitbesteed aan APPR Hét Brancheburo, dat via het secretariaat fungeert als schakel tussen de leden van Monet. “We zijn een enabler, we maken business van anderen mogelijk”, zegt Eveline Santifort, als verenigingsmanager verantwoordelijk voor het de voorbereiding en uitvoering van beleid en de bedrijfsvoering van diverse opdrachtgevers, waaronder Monet.

“Monet draagt bij aan een maatschappelijk verantwoorde uitrol en beheer van netwerken voor digitale communicatie. We doen dat onder andere door in gesprek te zijn en te blijven met gemeenten, woningcorporaties, het Agentschap Telecom en de nationale overheid. Ook geven we – vaak samen met het Antennebureau – voorlichting aan omwonenden over het nut en de noodzaak van een voorgenomen plaatsing van een antenne op een specifieke locatie. Hierbij wordt ook aandacht besteedt aan de effecten van straling op de omgeving en het zo onzichtbaar mogelijk opstellen van antennelocaties.

Alle antennes in Nederland worden door de mobiele operators gecontroleerd op veiligheid voor mensen die er werken voor onderhoud, reparatie of plaatsing van nieuwe apparatuur. De mobiele operators hebben binnen Monet veiligheidsbeleid opgesteld om dat op uniforme wijze te doen. Dit, omdat mobiele operators waar mogelijk locaties voor antennes delen.”

Technologische vooruitgang in sneltreinvaart

Technologie is vluchtig, zeker als het gaat om mobiele netwerken. We gebruiken nu amper een paar jaar 4G, maar 5G dient zich aan. De mobiele providers hebben alledrie commitment gegeven op de uitrol van 5G in 2020. Deze nieuwe techniek gaat de komende jaren veel bijdragen in de manier waarop we diensten via de mobiele netwerken aangeboden kunnen worden. Eveline: “Om bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s mogelijk te maken, is een heel betrouwbare mobiele verbinding nodig. 5G maakt dat mogelijk via onder andere een fijnmaziger netwerk op plaatsen waar die hoge mate van betrouwbaarheid nodig is. Die fijnmazigheid is niet alleen haalbaar met de huidige zendmasten. In de toekomst zullen de bestaande netwerken uitgebreid worden door plaatsing van nieuwe antennes, maar ook andersoortige antennes, zoals small cells, op nieuwe locaties zoals op straatmeubilair in te zetten.”

Eveline Santifort, verenigingsmanager van Monet

Om de uitrol van 5G spoedig te laten verlopen is veel nodig. Monet is in gesprek met de landelijke overheid,  de VNG en het Antennebureau over de manier waarop met name gemeenten worden voorbereid en ondersteund. Als vereniging gaat Monet namens de drie telecomproviders gesprekken aan met lokale bestuurders en ambtenaren op het realiseren van het 5G netwerk in goede banen te leiden. Evelien legt uit:
“Monet heeft met alle betrokken partijen goede banden en een bewezen track record als het gaat om constructief overleg en het realiseren van de mobiele netwerken zonder al te veel belemmeringen. In weinig andere landen is de relatie tussen de lokale overheden en de mobiele operators zo goed als in Nederland. De mobiele netwerken in Nederland behoren tot de beste van de wereld en ook de komende jaren hopen we die positie hoog te houden.”

Veilig werken met antennes

Monet ontwikkelde in samenwerking met Enrise een tool om risico-inventarisaties (RI&E’s) te maken en te tonen. De antwoorden op de vragen van de Monet RI&E worden opgeslagen in een database die vervolgens raadpleegbaar (via de Safety Site Database (SSD)) is voor de techneuten van mobiele operators die aan of bij een antenne moeten werken. Via de SSD weten zij waar zij op moeten letten bij het betreden van een locatie (een site genoemd) waar antennes zijn geplaatst, om daar veilig te kunnen werken. Het gaat er dan om of de trappen, hekjes, toegangsdeuren, etc. aan de eisen voldoen, maar ook of er spake is van valgevaar of dat er antennes staan waar rekening mee gehouden moet worden. Monet verzorgt trainingen voor iedereen die de risico-inventarisaties uitvoert, met als doel dat inspecteurs met gelijke blik de actuele veiligheidsstatus in kaart brengen.


Monet EMV RIE-tool voor derden

Antennes staan vaak op hoge gebouwen, waar ook andere werkers komen, bijvoorbeeld dakdekkers, glazenwassers die weliswaar niet aan of bij de antennes zelf werken, maar wel in de buurt van de antennes hun werk doen. Met de tool kunnen deze werkers in kaart brengen welke antennes op een daklocatie staan en welke eventuele risico’s op blootstelling aan elektromagnetische straling er zijn. Met foto’s en plaatjes van aanwezige apparatuur, van zowel mobiele communicatie als FM/AM-radiozendapparatuur, wordt duidelijk gemaakt wat je wel en niet moet doen voordat je als werker op een locatie met antennes aan de slag kunt gaan.

“Sinds 2011 werk ik nauw samen met Enrise aan de automatisering van het veiligheidsbeleid van Monet. Door de praktische tooling die Enrise ontwikkelde kunnen operators risico-inventarisaties maken en delen met elkaar. Dit is wereldwijd uniek.”

Eveline Santifoort – Monet

Slim samenwerken

Als je met telecomoperators, bedrijven, overheden en bewoners iets wilt bereiken zonder dat het jaren tijd kost, dan is goede samenwerking noodzakelijk. Maar niet gewoon samenwerken, “Samen slim werken”, noemt Eveline het liever: “Met alle verschillende partijen en belangen informatie, kennis en tools delen, deze implementeren en als dat tot efficientie in de keten leidt, automatiseren.” Dat maakt haar rol als verenigingsmanager uitdagend en divers. Het geeft haar energie om pragmatisch nieuwe dingen tot stand te brengen, als enabler nieuwe business mogelijk te maken voor anderen.