Responsive Web Design shortlist

Enrise

28 april 2014

Responsive we design

Responsive web design past altijd

Responsive web design (RWD) is een blijvertje. Het wordt snel volwassen, maar we moeten er bewust van zijn dat er verschillende aandachtspunten of zelfs valkuilen zijn. Het zal niet altijd de weg zijn om te bewandelen, maar door het opstellen van een shortlist proberen we zo snel mogelijk inzichtelijk te krijgen wat de wens is en de haalbaarheid. Is deze shortlist compleet en perfect? In geen geval. Uit ervaringen van eerdere trajecten is een opsomming gemaakt waar bij voorkeur in een vroeg stadium over gesproken en nagedacht is. De punten staan in willekeurige volgorde, juist om in de mindset van RWD te komen. Het is niet een opeenvolging van punten die stapsgewijs van boven naar beneden afgevinkt kunnen worden. Kijk naar het huidige mobiele landschap; er zijn zoveel apparaten en verschillende resoluties waar we mee te maken gaan krijgen, dat we simpelweg niet kunnen zeggen “als we dit punt afgevinkt hebben, dat werkt het voor alles”.

“Het web is in essentie al responsive, alleen hebben we in de loop der jaren juist zelf die constraints gezet met fixed layouts, pixel based designs etc.”

Content choreography

Content stacking versus interdigitate content (bron: http://enri.se/1kkpdin)

RWD brengt ons weer terug tot de kern, waarin we eerst bedenken voor wie we de site maken en wat we de bezoeker aan content bieden. Wat is nu het belangrijkst? Wat “zoekt” de bezoeker als deze naar de website gaat? In welke context is deze gebruiker de website aan het bekijken? En ga zo maar door. Er zijn vele manieren om een RWD project te benaderen en regelmatig proberen we deze aanpak te verfijnen. We kunnen het kort samenvatten in de volgende zin:

“Het belangrijkste voor productieteams is om ervoor te zorgen dat we de juiste vragen stellen in het begin die ons kunnen helpen in het kwalificeren van de prioriteiten voor het project publiek/toekomstige bezoekers en de geplande user experience”

Om u en ons alvast op weg te helpen, hier een uiteenzetting van onze shortlist:

 • Op welk niveau van klantparticipatie kan vertrouwd worden? Is de klant beschikbaar voor iteratieve of vaste reviewmomenten en akkoordering van acceptatie?
 • Moet de projectaanpak mobile first of desktop first zijn?
 • Is er behoefte aan reclame/ads in de Responsive Web Design layouts?
 • Moet elk device dezelfde inhoud/content niveaus hebben/krijgen?
 • Waar komt de break in het ontwerp tijdens het schalen van schermen? Komt er fluid schermaanpak, ongeacht de browserbreedte?
 • Heeft u specifieke apparaten (mobile/tablet/wearable) in gedachten? Komt deze afweging voort uit de huidige statistieken of uw eigen wensen?
 • Kunnen ontwerp, content en development tegelijk werken in een gezamenlijke opstelling?
 • Hoe wordt beeldmateriaal beheerd over meerdere apparaatlay-outs?
 • Hoe worden tabellen en formulieren beheerd in de verschillende schermgroottes? En werken alle tabellen en formulieren goed in alle gebruikerflows?
 • Welke browserversies worden ondersteund of zijn gewenst om rekenign mee te houden? Het antwoord helpt om in een vroeg stadium een kader voor de technische teams te scheppen omtrent ondersteunde apparaten en bijbehorende mogelijkheden.
 • Wat is de overeengekomen aanpak voor legacy browsers en feature phones (mid-range telefoons)?
 • Performancecijfers zijn opgesteld of moeten die nog bepaald worden?
 • Is de oplevering van het design in PSD met Windows ttf fonts bijgeleverd? Met waar nodig specificatie van het juiste webfont, en dus ook over de verschillende breakpoints?
 • Wordt er een styleguide aangeleverd met design? Denk aan beschrijving van kleuren, typografie, lettergrootte, spatiëring, interactie, transities etc. Dit uitgewerkt per opgestelde breakpoint.
 • Zullen content-eigenaren “ok” zijn met het uploaden van meerdere foto-afmetingen in het CMS (indien een CMS wordt gebruikt) op een frequente basis?
 • Bent u voorbereid op eventuele technische problemen, tijdens de ontwikkeling of na uw nieuwe RWD website live gaat, aangezien er geen enkele set van best practices beschikbaar is?
 • Bent u zich er van bewust dat de gebruikers van IE8 (en lager) een langzamer of slechtere ervaring dan hun huidige ervaring op uw niet-RWD site gaan krijgen?
 • Kunnen de teams die content voor de nieuwe RWD bieden dit op voorhand digitaal aanleveren en kunnen zij iteratief (mee)werken als de site vordert in het proces?

Bekijk ook onze responsive PHP-frontend voor Ziggo

Meestgestelde vraag:

Leuk, maar waarom zijn jullie zelf niet responsive?

We werken eraan. 🙂
Deze zomer is ook Enrise.com schaalbaar van postzegel- tot billboardformaat.